Den norske kirke

Rådet som forandret kirken

Del

I 2019 er det 50 år siden Kirkerådet ble opprettet. Boken "Rådet som forandret kirken" forteller historien om Kirkerådets rolle i utviklingen av kirkelig selvstendighet siden 1969.

Forandringens vinder har blåst kraftigere i perioden fra 1969 til 2019 enn i noen annen del av Den norske kirkes historie.

-Stortingsvedtaket i 1969, som lovfestet Kirkerådet, var et veiskille i Den norske kirkes historie, sier bokens forfatter, Jan Arild Holbek.

Holbek var i 40 år kirkejournalist i Vårt Land og har fulgt kirkelivet tett. Ikke minst har han inngående kjennskap til Kirkerådet og Kirkemøtet. I arbeidet med boken har han hatt kontakt med tidligere kirkerådsledere og kirkerådsdirektører, en rekke andre kirkelige ledere og ansatte i Kirkerådet.

-Kirkerådet har vært helt avgjørende for avviklingen av statskirkeordningen og for utviklingen av kirkelig selvstendighet og har sammen med Kirkemøtet vært en motor i de kirkelige endringsprosessene som har foregått i denne perioden, fortsetter Jan Arild Holbek.

Det er det denne boken handler om: Kirkerådets og Kirkemøtets rolle og betydning i en spennende og krevende tid preget av dramatiske endringer, nye utfordringer og behov for nytenkning i Den norske kirke.

-Vi mener det er viktig å sikre kunnskap om og innsikt i denne historien, ikke minst med tanke på kirkens plass og rolle i samfunnet i årene som kommer, sier Kirkerådets direktør, Ingrid Vad Nilsen.

Verbum forlag gir ut boken på oppdrag fra Kirkerådet.

Kontakter

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Priv. til red.: Pressekonferanse 25. januar med nytilsatt biskop i Stavanger bispedømme23.1.2019 11:09:43 CETPresseinvitasjon

På møtet i Kirkerådet blir det torsdag kveld, 24. januar, tilsatt ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen møter pressen i Stavanger domkirke, Haakon VIIs gate 2 i Stavanger fredag 25. januar kl. 10.00. Se overføring via Facebook På pressekonferansen deltar disse sammen med den nytilsatte biskopen: Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Leder i Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit. Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.

Religionspolitikk høyere på dagsorden22.1.2019 12:35:52 CETPressemelding

- Med denne plattformen forplikter regjeringen seg på en politikk som både sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og som anerkjenner folkekirkens viktige rolle i samfunnet. Men vi stiller oss undrende til å overføre livssynsansvaret fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Det er også et annet signal enn det plattformen for øvrig legger opp til, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.