Mental Helse

Psykisk helse-midler må øremerkes (Resolusjon fra Mental Helses landsmøte)

Del

Et forsvarlig psykisk helsevern er avhengig av øremerkede midler.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Mental Helse ser med bekymring utviklingen i psykisk helsevern. Etter at opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008, har vår gruppe blitt tapere i den kommunale pengebruken.

Lavterskeltilbud forsvinner og det tilsettes sjelden nye personer i psykisk helse-avdelingene når noen slutter. Det er åpenbart at vi ikke har samme fokus som vi hadde i den perioden det var øremerkede midler.

Regjeringen snakker om «Den gylne regel». Den innebærer at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst høyere enn vanlig sykehusbehandling. Hvorfor ser vi da en nedbygging av spesialisthelsetjenestens tilbud over hele landet?

Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal ha mer ansvar for pasientene. De blir derimot ikke styrket i samme takt som spesialisthelsetjenestene og sengeplasser svekkes og reduseres. Dette er en alvorlig forsømmelse.

«Kan» og «bør» er ubrukelige begreper innen styring av psykisk helsevern. Om regjeringen virkelig ønsker at kommuner skal følge opp nasjonale planer, må man tørre å bruke begrepene «skal» og «må». Retningslinjer og anbefalinger tolkes og manipuleres etter egne kommunale behov, og det eneste som følges er lovpålagte oppgaver.

Mental Helse er bekymret for alle de som ikke får den hjelpen de skal ha, fordi de faller i mellom to stoler. For frisk for spesialisthelsetjenesten, og for syk for at kommunene kan hjelpe.

Vi vet at mennesker gir opp livet – fordi kampen mot systemet blir for tøft for dem.

Kontakter

Bilder

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Last ned bilde

Om Mental Helse

Mental Helse
Mental Helse
Storgata 38
0182 Oslo

09875http://www.mentalhelse.no

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Følg saker fra Mental Helse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mental Helse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mental Helse