Nasjonalforeningen for folkehelsen

Psykisk helse med i alliansen for ikke-smittsomme sykdommer.

Del

Rådet for psykisk helse er nå med i alliansen av organisasjoner som representerer de største ikke-smittsomme sykdommene i Norge.

Fv: Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bjørnar Allgot, Norges Diabetesforbund, Tove Gundersen. Rådet for psykisk helse,Frode Jahren, LHL, Anne Lise Ryel, Kreftforeningen.
Fv: Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bjørnar Allgot, Norges Diabetesforbund, Tove Gundersen. Rådet for psykisk helse,Frode Jahren, LHL, Anne Lise Ryel, Kreftforeningen.

I dagens samfunn er det en stadig større erkjennelse av, og aksept for, at alle mennesker har en psykisk helse. At Rådet for psykisk helse nå innlemmes som fullverdig alliansepartner i den norske NCD-alliansen vil styrke arbeidet for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i Norge og verden forøvrig.

- Det å fremme fysisk og psykisk helse henger tett sammen. Vi er derfor glade for at vi nå får et tettere samarbeid mellom Rådet for psykisk helse og de andre organisasjonene i alliansen, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt, som mener samarbeidet vil bety at risikofaktorer og helsefremmende faktorer vil kunne adresseres på en mer helhetlig måte.

Den norske NCD-alliansen ble opprettet i 2010, og har til nå bestått av Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Disse fire organisasjonene representerer de fire største gruppene av ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kroniske lungesykdommer, og psykisk helse.

 - Vi representerer de største pasientgruppene innen ikke-smittsomme sykdommer, og hver for oss arbeider vi med sentrale folkehelseutfordringer i Norge. Nå styrkes samarbeidet til å gjelde også psykisk helse, noe som er svært positivt, sier Rugtvedt.

Dårlig psykisk helse er tett forbundet med risikofaktorene for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer. Derfor vil det være viktig å stå sammen som organisasjoner, med fokus på hele mennesket, i arbeidet med å redusere forekomsten av for tidlig død grunnet hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft.

- At Rådet for psykisk helse nå er en del av NCD-alliansen ser vi på som en anerkjennelse av at fysisk og psykisk helse behandles likestilt, og at sammenhengen tas på alvor. Vi gleder oss til å bidra, og til å lære av hverandre – for en bedre folkehelse, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen. 

Ikke-smittsomme sykdommer er skyld i om lag åtte millioner for tidlige dødsfall årlig i verden, og i Norge er ikke-smittsomme sykdommer også en av de store årsakene til for tidlig død og år med redusert livskvalitet. Gjennom WHO har Norge forpliktet seg til å redusere for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft med 30 prosent innen 2030.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Kirsti Ellefsen

mobil: 92433277, epost: kiel@nasjonalforeningen.no

Nøkkelord

Bilder

Fv: Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bjørnar Allgot, Norges Diabetesforbund, Tove Gundersen. Rådet for psykisk helse,Frode Jahren, LHL, Anne Lise Ryel, Kreftforeningen.
Fv: Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bjørnar Allgot, Norges Diabetesforbund, Tove Gundersen. Rådet for psykisk helse,Frode Jahren, LHL, Anne Lise Ryel, Kreftforeningen.
Last ned bilde
Fv: Lisbet Rugtvedt,Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bjørnar Allgot, Norges Diabetesforbund, Tove Gundersen. Rådet for psykisk helse,Frode Jahren, LHL, Anne Lise Ryel, Kreftforeningen.
Fv: Lisbet Rugtvedt,Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bjørnar Allgot, Norges Diabetesforbund, Tove Gundersen. Rådet for psykisk helse,Frode Jahren, LHL, Anne Lise Ryel, Kreftforeningen.
Last ned bilde

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36A
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom