Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektledelse for Hovedstasjonen på plass

Del

Hovedstasjonen er et omfattende prosjekt som innebærer bygging av ny hovedbrannstasjon, samt ny driftsstasjon og nytt administrasjonsbygg for vann- og avløpsetaten. Omsorgsbygg er byggherre, og nå er prosjektledelse fra Metier OEC på plass.

Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg og Halvard S. Kilde fra Metier OEC er begge fornøyde med å signere kontrakten om prosjektledelse for Hovedstasjonen.
Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg og Halvard S. Kilde fra Metier OEC er begge fornøyde med å signere kontrakten om prosjektledelse for Hovedstasjonen.

Hovedstasjonen skal ligge i Tvetenveien på Bryn, der Bryn brannstasjon ligger i dag. Det er et stort og komplekst prosjekt, med mange involverte parter. Tre av hovedaktørene er brukerne Brann- og redningsetaten og Vann- og avløpsetaten, samt byggherre Omsorgsbygg. Og nå er altså Metier OEC kommet med på laget som prosjektledelse, i konkurranse med seks andre tilbydere. De har også opsjon på prosjektledelse i gjennomføringsfasen.

Hittil er skisseprosjekt med programmering og kartlegging av nødvendig areal gjennomført, med bred brukermedvirkning. Til høsten starter for alvor arbeidet med forprosjektet.

- Hovedstasjonen er et ekstremt viktig prosjekt for Oslo by, og vi er svært fornøyde med å få med Metier OEC på laget. Vårt fokus er å bygge et bygg som skal bidra til et godt arbeidsmiljø, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig. Da er det viktig å knytte til seg de beste rådgiverne og entreprenørene for å lykkes, sier adm. dir. i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.  

- Metier OEC er stolt og takknemlig for å ha fått tilliten fra Omsorgsbygg i tildelingen av kontrakt om ny Hovedstasjon. Det er en spennende og viktig samfunnsoppgave å fasilitere husvære for to store brukere som Oslo brann- og redningsetat og Oslo vann- og avløpsetat, sier adm. dir. i Metier OEC, Halvard S. Kilde.

Metier OEC vil sammen med Omsorgsbygg bidra til å utvikle et robust, funksjonelt og fremtidsrettet bygg som vil gi optimal gevinst for eier, brukerne og driftsorganisasjonen. 

- Fokus på verdistyrt prosjektutvikling og gjennomføring vil stå sentralt i styringen av prosjektet og førende i samspillet mellom eier, byggherre og leverandørsiden. God logistikk og flyt i bygget vil være avgjørende for rask responstid. Likeledes vil vi benytte teknologi som vil understøtte brukernes- og eiernes behov. Vi søker å benytte bærekraftige løsninger og i samarbeid prioritere funksjonsbehov som vil gi best hovedstasjon for pengene, sier Kilde.

Målet er at Hovedstasjonen er ferdig sommeren 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg og Halvard S. Kilde fra Metier OEC er begge fornøyde med å signere kontrakten om prosjektledelse for Hovedstasjonen.
Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg og Halvard S. Kilde fra Metier OEC er begge fornøyde med å signere kontrakten om prosjektledelse for Hovedstasjonen.
Last ned bilde

Om Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF er et foretak som bygger, drifter, forvalter og vedlikeholder kommunale formålsbygg i Oslo, som barnehager, sykehjem, brannstasjoner m.m. Foretaket sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap.

Følg saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Omsorgsbygg Oslo KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom