Norges Fotballforbund

PRIVRED: NFFs pressetelefon

Del

NFF har opprettet en pressetelefon primært for hastesaker etter ordinær arbeidstid og i helger, men kan også benyttes av media i ordinær arbeidstid: 911 16 156

Det er selvsagt fortsatt mulig å ta direkte kontakt med enkeltpersoner i NFF. Erfaringsmessig kan det tidvis være krevende å nå enkeltpersoner på grunn av møtevirksomhet og/eller private gjøremål etter arbeidstid. Formålet med pressetelefonen er å bedre kommunikasjonen mellom NFF og media, og bidra til at media får raskere svar.

Dersom det ikke responderes på pressetelefonen umiddelbart, så er det viktig at media sender en sms om hvem som er avsender og hva henvendelsen gjelder. Da vil den som har ansvaret for pressetelefonen raskere kunne ta tak i det henvendelsen gjelder.

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

04420https://www.fotball.no