Fagforbundet

Privat søppelhåndtering er dyrest

Del

Forskningsstiftelsen De Facto har gjennomgått utviklingen i renovasjonstjenestene i de 20 største kommunene gjennom de ti siste åra. Rapporten dokumenterer at gebyrene er høyest i kommuner med anbudsutsatt renovasjon.

– Det er nå dokumentert at private selskaper verken driver mer effektivt eller rasjonelt enn kommunene selv, kommenterer Stein Guldbrandsen, leder i Seksjon teknisk og samferdsel i Fagforbundet. Han mener den ferske rapporten bør være en vekker og et utgangspunkt for å rekommunalisere tekniske tjenester i kommuner der dette er satt ut på anbud.

Guldbrandsen påpeker at i tillegg til de økte renovasjonsgebyrene som innbyggerne må betale for anbudsutsatt renovasjon, så sitter kommunene også med kostnader knyttet til anbudsprosessene. – Det er ubegripelig når kommunale ledere og politikere klager over dårlig kommuneøkonomi, men likevel velger å sløse bort innbyggernes penger på denne måten, sier han.

I rapporten fra De Facto reises spørsmål om lovligheten av at kommuner lar renovasjonsselskaper innkassere høy profitt på renovasjon mens kommuner selv er pålagt å utføre tjenesten til selvkost. Stein Guldbrandsen mener dette er et interessant spørsmål.

Nøkkelord

Kontakter

Stein Guldbransen, 913 90 717
Tone Zander, 90 85 50 63

Lenker

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom