Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red.:Presseinvitasjon til fagsamling om flaum og skred

Del

Tysdag 30. januar samlar NVE kommunar og private aktørar i Sogn og Fjordane i to dagar – for å lære meir om å førebygge skader frå flaum og skred. Totalt 120 personar deltek på samlinga.

Tid: 30. – 31. januar

Stad: Skei, Thon Hotel Jølster

Flaum- og skredhendingar fører årleg til fare for liv og helse, samt skader på busetnad og infrastruktur. Klimaendringar med hyppigare og meir intensive hendingar utfordrar dagens forvaltningssystem. Vi må samarbeide for å finne gode og effektive løysingar.

Vi inviterer pressa til å delta.

Sjå heile programmet her: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201707426/2243654

Pressekontakt:

Erik Due, kommunikasjonsrådgjevar, mobil: 90991400

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom