Den norske kirke

Priv. til red.: Velkommen til Kirkemøtet 2018 - i Trondheim 11.- 16. april.

Del

Regler for kirkevalg, kirkens kunst- og kultursatsing, ny ordning for utpeking av biskop, fordeling av midler for 2019, valg av ledere til Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd. Dette er noen av sakene på Kirkemøtet 2018.

Foto: Tor Erik Chavez
Foto: Tor Erik Chavez

Kirkemøtet 2018 åpner med gudstjeneste i Nidarosdomen onsdag 11. april kl. 12.00.

Åpningsmøtet på Scandic Hotel Nidelven starter kl. 16.00 onsdag 11. april. Det blir tale ved Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum og Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien.

Kirkemøtets generaldebatt følger deretter, kl. 18.00 onsdag kveld.

Søndag 15. april kl. 11.00 deltar Kirkemøtet på gudstjenesten i Nidarosdomen. Den ledes av Nidaros biskop Herborg Oline Finnset. Biskop i Oslo, Kari Veiteberg, holder dagens preken.

Mandag 16. april kl. 14.30 avsluttes Kirkemøtet 2018.

Kirkemøtets forhandlinger foregår på Hotell Scandic Nidelven, Havnegata 1-4, Trondheim.
Plenumssesjonene på Kirkemøtet er åpne for publikum og presse.
I plenumssalen er det satt av presseplasser.  

Sakspapirene til Kirkemøtet 2018 finnes her: https://kirken.no/km2018-dok

På nettsiden https://kirken.no/km2018 blir manus til innlegg, bilder og nyhetsmeldinger presentert under møtet. På samme nettadressen finner du direktesendt på web-tv fra de fleste av plenumssesjonene på Kirkemøtet. Opptak av direkteoverføringene blir tilgjengelige samme sted.

Følg også med på Facebook (Den norske kirke). På Twitter (Den norske kirke) og Instagram (kirken.no), der bilder og tweets vil bli merket med #kirkemøte, #gladikirken og #deletro


Litt om noen av sakene

  • Kirkemøtet skal vedta nye regler for kirkevalg. Kirkerådet som forbereder sakene til behandling på Kirkemøtet, ønsker en mobilisering der flere grupperinger stiller lister til kirkevalget 2019. 
  • Kirkemøtet får til orientering historiens første regnskapsår for rettssubjektet Den norske kirke. Fra 1. januar 2017 overtok Kirkerådet/Kirkemøtet økonomistyringen av statlige overføringer til kirken. Årlig vedtar nå Kirkemøtet fordelingen av statstilskuddet til Den norske kirke. Over statsbudsjettet bevilges det (for 2018) i overkant av 2 milliarder kroner til Den norske kirke. 
  • Kirkemøtet skal fastsette ny ordning for utpeking av biskop. I dag er det Kirkerådet som tilsetter biskoper etter at bispedømmeråd har nominert kandidater og en omfattende avstemningsrunde er gjennomført. Mulige alternativer er å innføre en ren valgordning eller en ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan.
  • Kirkemøtet er ventet å opprette et samisk kirkelig valgmøte som skal avholdes hvert 4. år. Poenget er å sikre bedre representativitet fra samisk kirkeliv i Den norske kirkes styrende organer. Det foreslås at valgmøtet skal nominerte kandidater til Samisk kirkeråd og de samiske kandidatene til de tre nordligste bispedømmerådene.
  • Kirkemøtet skal behandle en rapport om Den norske kirkes kunst- og kultursatsing. Kirkemøtet skal drøfte Den norske kirkes interesser i kulturpolitiske prosesser og som aktør og arena på kulturfeltet. I saksdokumentene beskrives betydningen av kompetanse og ressursbruk innen en rekke områder som kirkemusikk, andre kunstuttrykk, kirkebygg og kulturminner. 
  • Kirkemøtet skal gi sine siste innspill til regjeringens forslag om lovgivning om tros- og livssynssamfunn. Etter Kulturdepartementets høring i september-desember 2017 foreligger en oppsummering som legges fram for Kirkemøtet. Lovendringen som ventelig vedtas av Stortinget i 2019, vil oppdatere og forenkle den rettslige reguleringen av Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene. For Den norske kirke er det et hovedpoeng at Kirkemøtet selv får myndigheten til å fastsette kirkeordningen. En av målsetningene er større grad likebehandling mellom tros- og livssynssamfunnene.

Vi setter pris på å få beskjed om deltakelse fra media på Kirkemøtet. Send gjerne en henvendelse til id933@kirken.no  (kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirkerådet).


Med vennlig hilsen

Kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet med ansvar for pressetjenesten under Kirkemøtet:

Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig, mob.tlf. 47 48 16 06, e-post: id933@kirken.no
Seniorrådgiver Gunnar Westermoen, mob. tlf.: 48 99 12 06, e-post: gw376@kirken.no

Kirkemøtet har 116 medlemmer og består av medlemmene i de elleve bispedømmerådene der de 12 biskopene også er med. I tillegg kommer lederen i Samisk kirkeråd.

Bilder

Foto: Tor Erik Chavez
Foto: Tor Erik Chavez
Last ned bilde

Dokumenter

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Priv. til red.: Pressekonferanse 25. januar med nytilsatt biskop i Stavanger bispedømme23.1.2019 11:09:43 CETPresseinvitasjon

På møtet i Kirkerådet blir det torsdag kveld, 24. januar, tilsatt ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen møter pressen i Stavanger domkirke, Haakon VIIs gate 2 i Stavanger fredag 25. januar kl. 10.00. Se overføring via Facebook På pressekonferansen deltar disse sammen med den nytilsatte biskopen: Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Leder i Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit. Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.

Religionspolitikk høyere på dagsorden22.1.2019 12:35:52 CETPressemelding

- Med denne plattformen forplikter regjeringen seg på en politikk som både sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og som anerkjenner folkekirkens viktige rolle i samfunnet. Men vi stiller oss undrende til å overføre livssynsansvaret fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Det er også et annet signal enn det plattformen for øvrig legger opp til, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.