Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red.: Tysdag 5. juni markerar NVE og Granvin herad at Granvinselva er sikra mot 200års flaum.

Del

Pressen inviterast til å delta.

I Granvin sentrum er busetnad, skule, barnehage, sosiale institusjonar, museumsområde og næringsbygg sikra mot 200-års flaum. Sikringstiltaka strekker seg 2 km langs elva.

Program for overrekking av sikringsanlegg tysdag 5. juni:

Kl. 08.30
Oppmøte nede ved fjorden i Granvin
Synfaring av massebasseng (kort felles tur i minibuss)
Synfaring av elvestrekning (går langs vassdrag)
Avstikkar innom skulen for framvising av film

Kl. 11.00
Lunsj nede ved fjorden
Signering av overtakingsprotokoll

Kl. 12.30
Avreise

 

Pressekontakt:

Brigt Samdal, regionsjef NVE region vest, mobil: 90 74 82 38
Erik Due, kommunikasjonsrådgjevar  mobil: 90 99 14 00

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom