Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red.: Tysdag 5. juni markerar NVE og Aurland kommune at Flåmselvi er sikra mot 200års flaum.

Del

Pressen inviterast til å delta.

I Flåm er busetnad, skule, industri og landbruk langs Flåmselvi sikra mot 200-års flaum. Sikringstiltaka strekker seg 3 km langs elva frå Lunden bustadfelt til Leinafoss kraftstasjon.

Program for overrekking av sikringsanlegg Tysdag 5. juni:

Kl. 14.00
Oppmøte ved Flåm skule
Enkel servering
Elevar ved Flåm skule deltek

Kl. 14.45
Synfaring på utvalde punkt oppover langs elva (felles køyring i minibuss)

Kl. 17.30
Kort program på Fretheim hotell

 

Pressekontakt:

Brigt Samdal, regionsjef NVE region vest
mobil: 90 74 82 38

Erik Due, kommunikasjonsrådgjevar
mobil: 90 99 14 00

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norge må forberede seg på flere alvorlige tørker13.8.2018 10:53Pressemelding

I fremtiden må samfunnet forberede seg på flere tørker slik vi har opplevd i sommer. Tørke har store konsekvenser for natur og samfunn: Reduserte matproduksjon, skogbranner, økte strømpriser, begrenset drikkevannsforsyning, skader på økosystemer og fiskedød. Dette vil være et viktig tema når eksperter på hydrologi og vannressurser fra hele Norden samles på Nordisk Hydrologisk Konferanse i Bergen 13. - 15. august

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom