Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red.: Presseinvitasjon

Del

Et klima i endring tvinger oss til ny handling og samhandling. Tre etater har samarbeidet om hvordan vi skal beskytte infrastruktur mot flom og skred.

NIFS- prosjektet er et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen.


- Prosjektperiode: 2012 – 2015
- Budsjett: 42 millioner
- Resultat: 7 delprosjekter, over 90 fagrapporter
- Mål: Utvikle kunnskap og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet

Tirsdag 12. april – Saga kino, Oslo – kl. 10.00

Program for NIFS-konferansen

Pressekontakt:

Erik Due, NVE, mobil: 90 99 14 00

Kjell Solem, SVV, mobil: 916 68 292

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom