Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red.: Presseinvitasjon til overreking av skredkart til Seljord Kommune

Del

Seljord Kommune og Vinje Kommune får no betre oversikt over skredfare.

Dei kartlagde områda er Bøle-Åkre, Flatdal, Århus, Seljord sentrum og Kivledalen, Grimås, Fjorstuft og Brekkegrenda, i Seljord. I Vinje er det Grungedal, Straumstøyl, Tveitegrend, Edland, Arabygdi, Vå, Killingtveit, Dalen, Aksvik og Raulandsgrend som er kartlagd.

Karta gir betre og meir presis oversikt over skredfaren i kommunane. Karta tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flaumskred.

Tid: 4. mai kl. 09:00

Stad: Kommunehuset i Seljord

Overrekkinga til Vinje vil finne stad den 19. juni. Eigen presseinvitasjon vil bli sendt ut.

Pressa inviterast til å delta.

Kontakter

Anne Cathrine Sverdrup, Regionsjef, mobil: 90 75 20 61
Astrid Synnøve Flatøy, Seniorrådgiver, telefon: 22 95 97 68
Martine Slåtten, Prosjektleder, telefon: 22 95 92 42

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom