Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red.: Presseinvitasjon til fagsamling flaum og skred i Norheimsund

Del

Onsdag 14. mars samlar NVE forvaltninga og private aktørar i Hordaland i to dagar - for å lære meir om å førebygge skader frå flaum og skred.

Tid: 14. – 15.mars 2018

Sted: Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Flaum- og skredhendingar fører årleg til fare for liv og helse, samt skader på busetnad og infrastruktur. Klimaendringar med hyppigare og meir intense hendingar utfordrar dagens forvaltningssystem. Vi må samarbeide for å finne gode og effektive løysingar!

Pressen inviterast til å delta.

Sjå heile programmet her: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201707426/2241372

Pressekontakt:

Erik Due, mobil: 90991400

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredfaren vil være krevende å vurdere i påsken23.3.2018 13:09Pressemelding

Vi har krevende snøskredforhold i hele landet. Det har gått mange skred den siste uken, både på Østlandet, Vestlandet og de største i Nord-Norge. Skredene har vært skiløperutløste, fjernutløste og naturlig utløste. Selv om været kan bli stabilt utover påsken, finnes det vedvarende svake lag nede i snødekket som gjør at det vil være svært utfordrende og ferdes trygt i lang tid fremover. Tegnene på skredfare blir ikke nødvendigvis så tydelige som nå fremover i påsken. Snøskredvarslingens anbefaling er derfor å unngå all skredterreng denne påsken, spesielt terreng brattere enn 30 grader.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom