Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red.: Presseinvitasjon til fagsamling flaum og skred i Ålesund

Del

Onsdag 7. februar samlar NVE forvaltninga og private aktørar i Møre og Romsdal i to dagar - for å lære meir om å førebygge skader frå flaum og skred.

Tid: 7. – 8. februar

Sted: Radisson Blu Hotel Ålesund

Flaum- og skredhendingar fører årleg til fare for liv og helse, samt skader på busetnad og infrastruktur. Klimaendringar med hyppigare og meir intensive hendingar utfordrar dagens forvaltningssystem. Vi må samarbeide for å finne gode og effektive løysingar!

Pressen inviterast til å delta.

Sjå heile programmet her: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201707426/2241372

Pressekontakt:

Lina Breidablik, mobil: 480 85 052

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isforholdene i juleferien 2018 – store variasjoner i lavlandet21.12.2018 12:00Pressemelding

Vi er inne i en kald periode med islegging i lavlandet i hele landet. Mange vann er islagte med klar stålis langs kysten fra Rogaland til Finnmark, men det er stor variasjon i tykkelsen. Fra julaften slår det om til mildere vær med plussgrader fra Agder til Troms i lavlandet, som sammen med regn vil svekke lavlandsisen. Østlandet og Finnmark får stort sett kuldegrader, men på Østlandet skaper snø på tynn is usikkerhet. På varsom.no finner man isvarsler og aktuelle ferdselstips. Å ferdes på blank stålis er en stor naturopplevelse, men innebærer også farer om man ikke bruker fornuften og sikrer seg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom