Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red.: NVE overleverer kvikkleirekart for Moss, Rygge og Råde

Del

Pressen inviteres til å delta.

Tid: 14. februar 2019 kl.10:00-12:00
Sted: Moss Rådhus, Kirkegata 15, Moss

20 kvikkleiresoner med tilhørende utløpssoner er lokalisert i de tre kommunene. Kartene gir mer detaljert informasjon om faren for kvikkleireskred hos kommunene. 


Kontaktperson:
Sjefingeniør i NVE, Ingrid Havnen, mobil: 992 91 602

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom