Samferdselsdepartementet

Priv. til red.: Møte med hamnene om kystruta Bergen-Kirkenes torsdag 3. mai kl. 10.30

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har invitert dei 34 hamnene der kystruta har stoppestad mellom Bergen og Kirkenes til møte torsdag. Føremålet med møtet er å orientere om dei krava staten stiller som er særleg viktig for hamnene i den nye anbodsperioden (frå 1. januar 2021). Møtet er ope for pressen og blir strøyma på regjeringen.no.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innleier møtet, før fagavdelingane orienterer. Etter det kan representantane frå hamnene stille spørsmål.

Presse som er til stades kan stille spørsmål til samferdselsministeren etter at møtet er avslutta.

Tid: Torsdag 3. mai, kl. 10.30
Stad: Akersgata 64

Møtet blir strøyma her.

For meir informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgjevar Henrik Jonassen: hj@sd.dep.no / 976 28 091

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Tømmertransporten skal fram på utbetra vegar20.3.2019 10:30:00 CETPressemelding

PRIV TIL RED.: OPPDATERT 22.03 MED KORREKT FV-NR: Fv 17 Folda bru - Flaskehalsar, til dømes i form av bruer som ikkje toler dei tyngste tømmervogntoga, gjer transport av tømmer langs smale vegar i Noreg tungvint. Derfor fordeler vi no 25 millionar kroner til å utbetre fylkesvegar med mykje tømmertransport. Utbetring av flaskehalsane vil styrke konkurransekrafta i skog- og trenæringa gjennom lågare transportkostnadar, gi færre lastebilar på vegane og betre miljø, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Trondheimsområdet får byvekstavtale – sikrer statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende15.3.2019 14:19:01 CETPressemelding

- Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom