Samferdselsdepartementet

Priv. til red.: Møte med hamnene om kystruta Bergen-Kirkenes torsdag 3. mai kl. 10.30

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har invitert dei 34 hamnene der kystruta har stoppestad mellom Bergen og Kirkenes til møte torsdag. Føremålet med møtet er å orientere om dei krava staten stiller som er særleg viktig for hamnene i den nye anbodsperioden (frå 1. januar 2021). Møtet er ope for pressen og blir strøyma på regjeringen.no.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innleier møtet, før fagavdelingane orienterer. Etter det kan representantane frå hamnene stille spørsmål.

Presse som er til stades kan stille spørsmål til samferdselsministeren etter at møtet er avslutta.

Tid: Torsdag 3. mai, kl. 10.30
Stad: Akersgata 64

Møtet blir strøyma her.

For meir informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgjevar Henrik Jonassen: hj@sd.dep.no / 976 28 091

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Mobilitetspakke, del 3: Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport23.5.2018 13:30Pressemelding

- Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene og renere tungbiler på veiene. Nå ønsker vi innspill til behandlingen av de nye forslagene fra EU, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte15.5.2018 10:48Pressemelding

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom