Utdanningsdirektoratet

Priv til red: Lokale tall fra Elevundersøkelsen.

Del

I dag kl. 12 publiserer vi de første resultatene for skoler, kommuner og fylker fra Elevundersøkelsen 2017.

Du finner tallene her:
https://skoleporten.udir.no/

Nytt i år
Vi publiserer et nytt samletall for mobbing. Tallet består av andelen av elevene som oppgir at de i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen. I tillegg er det nå mulig å se andelen elever som blir mobbet av voksen og mobbet digitalt av medelever.

Elevundersøkelsen:

  • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
  • Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hva elevene utsettes for, slik at de kan følge opp med riktige tiltak for å gjøre skolehverdagen bedre.
  • Mer enn 435 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2017. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og Hamar.

Følg saker fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utdanningsdirektoratet