Norsk Folkehjelp

Priv. til red: Kan kommentere fredspris til atomvåpenkampanjen og Colombia

Del

Norsk Folkehjelp er relevante aktører til å kommentere både hvis Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) og partene i fredsforhandlingene i Colombia skulle motta Nobels fredspris i dag.

ICAN

Norsk Folkehjelp arbeider for et forbud mot atomvåpen og er den eneste norske organisasjonen som sitter i den internasjonale styringsgruppa for International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

ICAN er en global kampanje som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen.

ICAN oppfordrer stater, organisasjoner og andre aktører til å:

  • Erkjenne at enhver bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser.
  • Erkjenne at det finnes et universelt humanitært imperativ for å forby atomvåpen, også for stater som ikke har disse våpnene.
  • Erkjenne at de atomvæpnede statene har en forpliktelse til å eliminere sine atomvåpen.
  • Handle til støtte for en multilateral forhandlingsprosess for en avtale som forbyr atomvåpen.

Norsk Folkehjelp har vært med i ICANs styringsgruppe siden 2013.

Colombia

Norsk Folkehjelp er involvert i fredsprosessen i Colombia etter at vi ble forespurt av colombianske myndigheter og FARC om vi kunne lede og koordinere implementeringen av et pilotprosjekt på rydding av antipersonellminer og udetonerte eksplosiver. Norsk Folkehjelp koordinerer et team som består av representanter fra colombianske myndigheter og FARC.

Humanitær minerydding er et viktig bidrag inn i fredsprosessen for å skape tillit og bygge relasjoner både mellom partene, og blant innbyggerne i Colombia. Det er med å trygge forholdene for lokalbefolkningen i Colombia. Pilotprosjektet er en suksess så langt, og vi mener at prosjektet vil fortsette å styrke samarbeidet og partnerskapet mellom FARC og myndigheter. Se uttalelsen om minerydding fra fredsforhandlingene: https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-52-la-habana-7-de-marzo-de-2015?ver=in.

Colombia antas å være en av de mest landminerammede land i verden, og det registreres fortsatt et høyt antall ulykker per år. Mineproblemet er et resultat av flere tiår med konflikt mellom regjeringen og væpnede grupper som har ført til at folk har måttet flykte fra sine hjem. Regjeringen har registrert mer enn 5 millioner internt fordrevne (IDP). Det antas at landminer er spredt over hele 40 prosent av landet og rammer 31 av 32 regioner og halvparten av kommunene. Det er per i dag registrert 9064 dødsfall som følge av miner. Sivile utgjør 37 prosent av de omkomne og av disse var 26 prosent barn.

Norsk Folkehjelps jobber også med utviklingssamarbeid i Colombia. Våre lokale partnere jobber blant annet med urfolks rettigheter, jordfordeling og inkludering av minoriteter.

Kontakter

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom