Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv til red: Invitasjon til presse på NVEs vindkraftseminar 2017 6.-7. juni i Drammen

Del

Norsk vindkraft - hva skjer og hvor er vi i 2021? Dette vil Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVE svare ut i foredraget sitt på NVEs vindkraftseminar 6. juni.

Andre tema som vil bli trekt fram på på NVEs vindkraftseminar i år er sertifikatmarkedet og EU sitt nye styringssystem innen fornybarsektoren. I tillegg tar vi opp emner som nasjonal ramme for vindkraft, iskast, garantistillelse ved nedlegging av vindkraftverk og virkninger for fugl med mer.

Se fullt program på NVEs nettsted.

Tid og sted:
Tirsdag 6.- onsdag 7. juni på Union Scene i Drammen.

Kontakpersoner:

Seksjonssjef Arne Olsen, Tlf 915 483 87

Kommunikasjonsrådgiver Camilla Orten, Tlf 958 00 989

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom