Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red: Invitasjon til Norges energidager 18. - 19. oktober på Scandic Fornebu

Del

Media inviteres til å delta på NVEs konferanse Norges energidager på Scandic Fornebu. Hovedsesjonen starter 18. oktober kl 10:00

Les mer i programmet.

Det har vært et heftig år å kraftbransjen, med debatter om vindkraft, ACER, smarte målere, lav magasinfylling, strømpriser, utenlandskabler og effekttariffer. For å nevne noe.

Mye tyder på at endringstakten kommer til å øke ytterligere. Balansen mellom klima, myndighetskrav, sikker forsyning, cybertrusler, et robust kraftnett og riktige strømpriser er krevende.

På NVEs konferanse Norges energidager 2018 spør vi blant annet om hvordan strømkundene kan bidra til å balansere nettet, og om vi får mer kraftproduksjon etter at elsertifikatordningen er avsluttet.

I tillegg til flere av toppene i den norske kraftbansjen, kan du høre Megan Richards fra EUs DG Energy fortelle om hvordan EUs regelverk påvirker den norske kraftsektoren.

Ta gjerne kontakt med kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland, tlf 40 21 01 50, arso@nve.no hvis du ønsker å dekke Norges energidager 2018.

www.energidagene.no

#energidagene

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom