Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red: Invitasjon til Norges energidager 15. oktober

Del

«Alle» snakker om det grønne skiftet og fornybar energi som nøkkelen til reduserte klimautslipp. Norske vannkraftverk har produsert fornybar strøm i over 100 år, men utfordres nå av solenergi, smarte strømkunder og lave strømpriser. Hva betyr det for Norge at nye land satser tungt på fornybar energi, og at Europa samles i ett felles kraftmarked?

For 13. år på rad ønsker NVE media velkommen til Norges energidager 15. - 16. oktober i Oslo!

Årets tema er «Integrert og fornybar». Hør blant andre olje- og energiminister Tord Lien og styreleder i Statoil og Eidsiva Energi, Øystein Løseth.

Tid: Torsdag 15. oktober kl. 10 – 12 (hovedsesjon)

Sted: Scandic Holmenkollen Park Hotel i Oslo

Bakteppet for årets konferanse er EUs arbeid med en felles energiunion. Vi ser blant annet nærmere på hvordan Norge påvirkes av at de europeiske landene setter handlekraft bak målene om utslippskutt, økt fornybarandel, energieffektivisering og bedre forsyningssikkerhet på tvers av landegrensene.


Innledere i hovedsesjonen torsdag 15. oktober kl 10 – 12:

 • Tord Lien, olje- og energiminister
 • Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør
 • Marie Donnelly, direktør for fornybar energi, innovasjon og energieffektivisering i EUs DG Energy
 • Øystein Løseth, styreleder i Statoil og i Eidsiva Energi, tidligere konsernsjef i Vattenfall
 • Bente Hagem, europadirektør i Statnett og styreleder i den europeiske sammenslutningen av kraftsystemoperatører, ENTSO-E

Konferansen fortsetter med fire parallellsesjoner etter lunsj torsdag, og fire parallellsesjoner fredag formiddag. Også disse er åpne for media.

Temaene i parallellsesjonene er:

 • Hvordan kan ny kunnskap bidra til et mer effektivt, fleksibelt og sikkert kraftsystem?
 • Nett for enhver pris?
 • An Integrated Energy Market – Living together in perfect harmony ?
 • Energibruk – hva styrer valgene våre?
 • Effektutfordringer og mulige løsninger
 • Vanndirektivet – erfaringer og ambisjoner
 • Nye teknologiske løsninger i energiforsyningen – hvor sårbare er vi og hvordan kan vi sikre oss?
 • Er det penger i klima?

Les mer om konferansen og parallellsesjonene på www.energidagene.no.

Gi gjerne beskjed til pressekontakt Arne Søiland på arso@nve.no eller 40 21 01 50 dersom du ønsker å delta.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom