Mental Helse

Priv. til red: Invitasjon til Mental Helse-konferansen

Del

Mental Helse inviterer med dette redaksjonen til konferanse torsdag 16. Mars. Tema er eldre og psykisk helse. Programmet spenner bredt, og det er mange redaksjonelle muligheter. Flere av de involverte er profilerte, og det gir også muligheter for spennende og relevante intervjuer.

Sted: Gamle Logen

Tid: Torsdag 16. mars klokken 10.00

Konferansen arrangeres årlig av Mental Helse, og hovedtema for årets konferanse retter søkelys på utfordringer som ikke er mye omtalt i det offentlige ordskiftet. Eldres psykiske helse er en utfordring i de kommende årene, og konferansen ønsker å ta for seg hvilke muligheter vi har for å være løsningsorienterte.

Det vil bli foredrag og presentasjoner om hvordan man håndterer pensjonisttilværelsen. En paneldebatt vil avslutte dagen. I panelet sitter blant annet Carl I. Hagen, Johan Kaggestad og Astrid N. Heiberg. Disse vil alle være tilgjengelig for mediene – også i felles intervju.

Som en del av programmet vil også FRI-prosjektet presenteres – et helt nytt prosjekt som ønsker å løfte frem potensialet som ligger i seniorer som en aktiv samfunnsressurs. FRI har som mål å legge bedre til rette for en mer dynamisk overgang fra aktiv arbeidstaker til pensjonisttilværelse.


Oddvar Stenstrøm er konferansier og Trude Teige vil lede paneldebatten.

Intervjuavtaler med involverte enkeltpersoner i debattpanelet og FRI-rådet avtales direkte med pressekontakt. Ta også kontakt med vedkommende for å drøfte ulike redaksjonelle muligheter.

Pressekontakt:

Anlov P. Mathiesen

Informasjonsleder, Mental Helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

PROGRAM

Konferansier Oddvar Stenstrøm

09.00-10.00        Registrering og kaffe

10.00-10.05        Velkommen ved Kristian Haugland, landsleder Mental Helse

10.05-10.15        Innledning ved Astrid Nøklebye Heiberg

10.15-10.25        FRI - Folkebevegelsen for et aldersvennlig samfunn

                          Tom Guldberg, Trigger kommunikasjonsbyrå

10.25-11.00        Forekomst av psykiske helseproblemer hos eldre

                          Geir Selbæk, forskningssjef Aldring og helse

11.00-11.15        Pause

11.15-11.45        Bruk av alkohol og psykofarmaka blant eldre over 65 år

                          Kjerstin Tevik, Aldring og Helse, stipendiat NTNU 

11.45-12.15        Hvordan møter vi ensomhetsbølgen? 

                          Anna Holm Heide, No Isolation

12.15-13.15        Lunsj

13.15-13.30        Underholdning ved Ole Paus

13.30-14.00        Å være pårørende til en dement

                          Else Karin Slåstad, pårørende

14.00-14.30        Nærhet eller tabletter?

                          Pernille Bruusgaard, sykehjemsoverlege med spesialfelt sykehjemsmedisin

14.30-14.45        Pause

14.45-15.00        Innledning til debatt ved Jon Hustad

15.00-16.00        Paneldebatt:

                          Astrid Nøklebye Heiberg, Carl I. Hagen,

                           Tove Karoline Knutsen, Anita Krohn Traaseth,

                           Johan Kaggestad, Einfrid Halvorsen

                           Debattleder Trude Teige

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Mental Helse

Mental Helse
Mental Helse
Storgata 38
0182 Oslo

09875http://www.mentalhelse.no

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.