Olav Thon Gruppen

Prisutdeling Olav Thon Stiftelsen torsdag 3. mars 2016

Del

Olav Thon Stiftelsen utdeler i år for andre gang, faglige priser og støtte til fremragende undervisning og forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder.

Dette er tildelinger for høytstående internasjonal og nasjonal forskning og for forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå. Nytt i år er en egen tildeling av støtte til nordisk forskningssamarbeid i medisin.

Stiftelsen utdeler i 2016 drøye NOK 44 millioner.

Prisene deles ut i Universitetets aula, Karl Johans gate 47, torsdag 3. mars kl. 18.00.

 

Program:

Prosesjon

Leder av stiftelsens fagråd, rektor Ole Petter Ottersen, presenterer prisene

Leder av stiftelsens styre, Olav Thon, deler ut prisene
 
Musikalske innslag ved:

Ole Edvard Antonsen, trompet

Catharina Chen, fiolin

Jie Zhang, flygel

Den norske Studentersangforening

 

Internasjonal forskningspris tildeles:

Professor Jean-Pierre Changeux , Pasteur-instituttet i Paris, Frankrike

Changeux er en av svært få nålevende forskere som har klart å sette sitt preg på flere vitenskapsgrener. Mange av de begrepene som driver moderne vitenskap, kan spores tilbake til Changeux og hans originale funn. Denne prisen hedrer en forsker som har koblet en dyp forståelse av molekyler og reguleringen av dem til ny innsikt i hjernens funksjon og sykdommer. Denne innsikten har ført til nytenkning rundt behandling av nevrologisk sykdom og vil være til inspirasjon for forskere i mange tiår fremover.

Prisen er på NOK 5 millioner

 
Nasjonale priser for fremragende undervisning tildeles:

Professor Karin Pittman (biologi/akvakultur), Universitetet i Bergen Professor Vidar Selås (zoologi, økologi, naturforvaltning), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås Professor Inger Njølstad (medisin), UiT Norges arktiske universitet Professor Hans Petter Langtangen (informatikk), Universitetet i Oslo Førsteamanuensis Christian Jørgensen (biologi og evolusjonsøkologi), Universitetet i Bergen Professor Per Grøttum (medisin), Universitetet i Oslo

Pittmann leder kurs på masternivå. I disse kursene forutsettes det at studentene samarbeider med eksterne aktører utenfor universitetet. Selås har utviklet kurs på både lave og høyere studienivå i naturforvaltning, hvor studentene som del av disse kursene bor på en forskningsstasjon over tid og får en flerfaglig introduksjon til metodikk mm i studiet av natur. Njølstad har utviklet og implementert en ny studieplan for utdanning av leger. Her gis det en vitenskapelig bakgrunn for en endret medisiner-utdanning og om hvordan nye undervisningsformer styrker studenters evne til å håndtere sammensatte (og nye) sykdommer og sykdomstilstander. Langtangen har vært en pioner innen innovasjon hva gjelder undervisning i programmering og flere andre felt. Jørgensen har utviklet aktive dialogbaserte undervisningsformer som er blitt meget anerkjent av kolleger og studenter. Dette kommer særlig frem i jevnlige studentevalueringer. Grøttum har arbeidet med digitale undervisnings- og eksamensformer innen medisinerutdanningen ved UiO.

Prisen er på NOK 500 000,- til hver av prisvinnerne.

 

Støtte til nordisk forskningssamarbeid innen medisin, med vekt på Alzheimers og Parkinsons sykdommer tildeles følgende tre prosjekter:

«Developing a novel experimental approach to identify subjects at risk for developing Alzheimer’s disease» ved professor Maiken Nedergaard, Universitetet i København og professor Erlend A. Nagelhus, Universitetet i Oslo. Prosjektet tildeles en støtte på NOK 10 millioner over en fireårsperiode.

«Interactions between reelin and amyloid-beta in the entorhinal cortex – A possible initiator of Alzheimer’s disease» ved professorene Menno P. Witter og Cliff Kentros, NTNU, professor Gunnar Gouras, Lunds Universitet og professor Heikki Tanila, University of Eastern Finland. Prosjektet tildeles en støtte på NOK 10 millioner over en fireårsperiode.

«The role of mitochondrial dysfunction in Alzheimer's Disease: a search for therapeutic strategies» ved professorene Lene Juel Rasmussen og Vilhelm Bohr, Københavns universitet, professor Tone Tønjum Universitetet i Oslo og professor Joakim Lundeberg, Kungliga Tekniska Högskolan/ Karolinska Institutet, Stockholm. Prosjektet tildeles en støtte på NOK 10 millioner over en fireårsperiode.

Støtte til nasjonale undervisningsrelaterte forskningsprosjekter tildeles følgende fem prosjekter:

Studentaktivt forskning v/professor Anna-Lena Kjøniksen (fysikalsk kjemi, ingeniørvitenskap), Høyskolen i Østfold. Prosjektet går over 3 år og gis en støtte på til sammen NOK 1,5 millioner.

Smittsomme parasitter hos ville dyr i dyrehagen i Norge: fokus fra et «En helse»-perspektiv (ParaWild) v/professor Lucy Robertson (parasitologi) og universitetslektor John Debenham, NMBU. Prosjektet går over 3 år og gis en støtte på til sammen NOK 1,2 millioner.

Økosystem, klima og variasjon i eit «mini-havøkosystem»: ein vestnorsk fjord” v/professor Anne Gro Vea Salvanes (biologi), Universitetet i Bergen. Prosjektet går over 3 år og gis en støtte på til sammen NOK 1,2 millioner.

Komplekse matematiske algoritmer oven-fra-og-ned: Monte Carlo-metoder for stigenerering forklart av studenter til studenter v/førsteamanuensis Titus van Erp (kjemi), NTNU. Prosjektet går over 3 år og gis en støtte på til sammen NOK 1,5 millioner.

Psykiske lidelser og hjerte-kar sykdom - overlappende mekanismer v/professor Ole A. Andreassen (medisin), Universitetet i Oslo. Prosjektet går over 3 år og gis en støttet på til sammen NOK 1,5 millioner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet. Olav Thon Gruppen er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotellkjeder. 

I 2018 eide og forvaltet Olav Thon Gruppen 99 kjøpesentre i Norge og Sverige. Samlet butikkomsetning for de 88 norske sentrene var over 64,5 milliarder kroner, og SEK 14 milliarder kroner for de 11 svenske sentrene.

Olav Thon Gruppen eier ca. 500 næringseiendommer i Norge og utlandet. Denne del av porteføljen består i hovedsak av kontor-og forretningslokaler sentralt i Oslo, samt hotelleiendommer i Norge og Brussel.

Siden 2005 har Thon Eiendom bygget og solgt over 1.900 boliger, hovedsakelig i Oslo og Akershus. Gruppen har ca. 1.450 boliger for utleie i Oslo-området, og er dermed en av de største aktørene i Oslo-markedet.

I 2018 hadde Thon Hotels ca. 11.800 rom fordelt på 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983. Siden 1982 har selskapet gjennomgått en betydelig vekst og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 til 2.850 millioner kroner ved inngangen til 2017. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 17 milliarder kroner.

Øvrige virksomheter i Olav Thon Gruppen 

Følg saker fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Olav Thon Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom