GARANTI Eiendomsmegling

Prisoppgang i november

Del

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,5 prosent i november.

Stein Drogseth
Stein Drogseth

Prisene på borettslagsleiligheter er 1,5 prosent høyere i november 2015 sammenlignet med oktober 2015. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i november 2015 på 32 676 kroner, mens det tilsvarende tallet i oktober 2015 var på 32 201 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 10,2 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 29 642 kroner.

- Det at prisene stiger denne måneden er positivt etter en svak utvikling i oktober. En oppgang på 10 prosent siste 12 måneder er over forventning. Vi må helt tilbake til 2009 for å finne en like sterk tolvmånedersvekst for november. Slik det ser ut nå virker det sannsynlig at utviklingen for hele 2015 vil havne på nivå med 2010, 2011 og 2012, da så vi en årsvekst på omtrent 10 prosent, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned sank antall bud denne måneden. I november 2015 er det i snitt 3,5 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang på 0,6 bud fra oktober 2015, og en nedgang på 1,4 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 2,0 i november 2015. Dette er en oppgang på 0,4 budgivere fra forrige måned, og en nedgang på 0,3 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Nøkkelord

Bilder

Stein Drogseth
Stein Drogseth
Last ned bilde

Dokumenter

Om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling
Pb. 116 Sentrum
0102 OSLO

22 40 39 70http://www.garanti.no/
GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger. Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS. Se også: www.garanti.no