GARANTI Eiendomsmegling

Prisoppgang i mars

Del

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,6 prosent i mars.

Stein Drogseth
Stein Drogseth

Prisene på borettslagsleiligheter er 0,6 prosent høyere i mars 2017 sammenlignet med februar 2017. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i mars 2017 på 37 705 kroner, mens det tilsvarende tallet i februar 2017 var på 37 486 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 8,5 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 34 748 kroner.

- Prisene stiger i mars etter tilsvarende nedgang forrige måned. Så langt i 2017 har prisene steget med 4,3 prosent. Vi forventer fortsatt prisvekst utover året, men at den samlet sett blir noe lavere enn i fjor, som var et år med veldig sterk vekst, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Høyere omsetningshastighet i mars

Sammenlignet med forrige måned gikk antall omsetningsdager ned denne måneden. Med omsetningsdager menes antall dager mellom første annonsedag og dagen der selger aksepterer budet. Gjennomsnittlig antall omsetningsdager i mars 2017 var 41 dager. Det er 6 dager mindre enn i februar 2017, og 9 dager mer enn på samme tid i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Nøkkelord

Bilder

Stein Drogseth
Stein Drogseth
Last ned bilde

Dokumenter

Om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling
Pb. 116 Sentrum
0102 OSLO

22 40 39 70http://www.garanti.no/

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no