GARANTI Eiendomsmegling

Prisoppgang i desember

Del

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,7 prosent i desember.

Stein Drogseth
Stein Drogseth

Prisene på borettslagsleiligheter er 0,7 prosent høyere i desember 2017 sammenlignet med november 2017. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i desember 2017 på 36 111 kroner, mens det tilsvarende tallet i november 2017 var på 35 867 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene sunket med 0,1 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 36 163 kroner.

- Etter tre måneder med prisnedgang går prisene opp igjen i desember. Prisnivået er omtrent på samme nivå som for et år siden. I 2017 fikk vi en priskorreksjon og et mer avventende marked, men utviklingen i desember kan tyde på at trenden er i ferd med å snu, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere omsetningsdager i desember

Sammenlignet med forrige måned gikk antall omsetningsdager opp denne måneden. Med omsetningsdager menes antall dager mellom første annonsedag og dagen der selger aksepterer budet. Gjennomsnittlig antall omsetningsdager i desember 2017 var 56 dager. Det er 13 dager flere enn i november 2017, og 13 dager flere enn på samme tid i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Nøkkelord

Bilder

Stein Drogseth
Stein Drogseth
Last ned bilde

Dokumenter

Om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling
Pb. 116 Sentrum
0102 OSLO

22 40 39 70http://www.garanti.no/

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no