GARANTI Eiendomsmegling

Prisnedgang i september

Del

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk ned med 2,4 prosent i september.

Stein Drogseth
Stein Drogseth

Prisene på borettslagsleiligheter er 2,4 prosent lavere i september 2017 sammenlignet med august 2017. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i september 2017 på 37 834 kroner, mens det tilsvarende tallet i august 2017 var på 38 756 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 3,6 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 36 520 kroner.

- Prisene synker i september, etter økning forrige måned. Dette er det samme mønstret vi har sett de siste årene. Det mest interessante her er imidlertid utviklingen over tid. Prisene er 3,6 prosent høyere enn for et år siden, og så langt i år har de steget med nesten fem prosent, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Høyere omsetningshastighet i september

Sammenlignet med forrige måned gikk antall omsetningsdager ned denne måneden. Med omsetningsdager menes antall dager mellom første annonsedag og dagen der selger aksepterer budet. Gjennomsnittlig antall omsetningsdager i september 2017 var 44 dager. Det er 8 dager færre enn i august 2017, og 4 dager flere enn på samme tid i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Nøkkelord

Bilder

Stein Drogseth
Stein Drogseth
Last ned bilde

Dokumenter

Om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling
Pb. 116 Sentrum
0102 OSLO

22 40 39 70http://www.garanti.no/

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no