GARANTI Eiendomsmegling

Prisnedgang i oktober

Del

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk ned med 4,0 prosent i oktober.

Stein Drogseth
Stein Drogseth

Prisene på borettslagsleiligheter er 4,0 prosent lavere i oktober 2015 sammenlignet med september 2015. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i oktober 2015 på 32 201 kroner, mens det tilsvarende tallet i september 2015 var på 33 560 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 9,6 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 29 393 kroner.

- Prisene går tilbake i oktober. Dette var ikke helt uventet, men nedgangen er litt kraftigere enn det vi hadde sett for oss. På lengre sikt har likevel utviklingen vært god. Det blir spennende å følge prisene fremover, særlig i lys av den noe usikre situasjonen i norsk økonomi for tiden. Hos oss har antall oppdrag vært høyere denne måneden enn tilsvarende måneder de siste par årene, noe som gir grobunn for optimisme, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere bud per bolig

Sammenlignet med forrige måned steg antall bud denne måneden. I oktober 2015 er det i snitt 4,1 bud per borettslagsbolig. Dette er en oppgang på 0,2 bud fra september 2015, og en oppgang på 0,1 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,6 i oktober 2015. Dette er en nedgang på 0,4 budgivere fra forrige måned, og like mange budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Nøkkelord

Bilder

Stein Drogseth
Stein Drogseth
Last ned bilde

Dokumenter

Om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling
Pb. 116 Sentrum
0102 OSLO

22 40 39 70http://www.garanti.no/
GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger. Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS. Se også: www.garanti.no