GARANTI Eiendomsmegling

Prisnedgang i november

Del

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk ned med 1,2 prosent i november.

Stein Drogseth
Stein Drogseth

Prisene på borettslagsleiligheter er 1,2 prosent lavere i november 2017 sammenlignet med oktober 2017. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i november 2017 på 35 867 kroner, mens det tilsvarende tallet i oktober 2017 var på 36 320 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene sunket med 2,1 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 36 643 kroner.

- Prisene går ned i november og viser at markedet nå er mer dempet enn det var for noen måneder siden. Dette skyldes blant annet et stort tilbud av boliger og at en del potensielle kjøpere er mer forsiktig enn tidligere. Vi er uansett optimistiske med tanke på fremtiden, og tror at den trenden vi er inne i nå vil snu i løpet av 2018, og at prisene etter hvert vil begynne å stige igjen, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Høyere omsetningshastighet i november

Sammenlignet med forrige måned gikk antall omsetningsdager ned denne måneden. Med omsetningsdager menes antall dager mellom første annonsedag og dagen der selger aksepterer budet. Gjennomsnittlig antall omsetningsdager i november 2017 var 43 dager. Det er 7 dager færre enn i oktober 2017, og 5 dager flere enn på samme tid i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Nøkkelord

Bilder

Stein Drogseth
Stein Drogseth
Last ned bilde

Dokumenter

Om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling
Pb. 116 Sentrum
0102 OSLO

22 40 39 70http://www.garanti.no/

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no