Innovasjon Norge

Priser kortreist mat rett fra bonden

Del

Ole Martin Tomter mottok i dag Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Akershus. Han vant prisen for sin offensive tenking og unike utnyttelse av gårdens ressurser.

Tomter Mais
Tomter Mais

- Vinneren er en typisk gründer som landbruket trenger fleire av. Han er innovativ, tør å satse, skaper engasjement og er en god ambassadør for landbruket, sier Per Annar Lilleng, direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold.

Med utgangspunkt i Haneborg gård sine ressurser og tradisjonelle landbruksvirksomhet, har vinneren bygget opp en bærekraftig og lønnsom virksomhet, Tomter Mais.

På gården serveres kortreist mat rett fra gårdsbutikk og det er selvplukk. Det blir også produsert og solgt et stort utvalg av ulike grønnsaker, som dyrkes både på friland og i drivhus.

- Vi ønsket å utnytte gårdens totale ressurser og skape arbeidsplasser både for oss selv og andre. Vi har satset stort på landbruket og utnytter gården og dens markedsnærhet. Fokus på mangfold, kvalitet og profesjonalitet står sentralt i hele vår virksomhet sier Ole Martin Tomter.

 Vinneren imponerer med sin satsing
Vinneren har bygget opp en lønnsom virksomhet gjennom å lytte til kundene og tilby produkter og tjenester de etterspør, og ved å ta hånd om hele verdikjeden selv. Gårdens markedsnærhet er et fortrinn med en beliggenhet som må sies å være «midt i smørøyet»

- Årets vinner i Akershus oppfyller på en god måte kriteriene som er satt for prisen. Han kan betegnes som typisk gründer ved at han er innovativ, tør å satse, har vilje og tro på sin satsing, har lykkes med å bygge opp en unik virksomhet og et sted hvor kunden ønsker å komme, sier juryleder Per Annar Lilleng, direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold. - Dette vil forhåpentligvis inspirere andre til å se mulighetene som finnes i landets største marked.

Prisvinnerne mottar 50.000 kroner i førstepremie og går videre til den nasjonale konkurransen, der prisen er på 250.000 kroner. Den nasjonale vinneren blir offentliggjort på Internationale Grüne Woche i Berlin i januar.

Når: Prisene deles ut 25.10 på Nyskapingskonferansen for landbruket i Oslo og Akershus klokken 12.30. Konferansen finner sted i Vitenparken på ÅS.

Pressen er velkommen til konferansen og prisutdelingen.

----------------------------

Kort om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket:

Innovasjon Norge har, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, årlig delt ut Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i alle landets fylker. Prisen ble første gang utdelt i 1997 og det var fra starten en felles pris for Oslo og Akershus.I 2012 ble det for første gang i historien utdelt en egen pris i Oslo. 

Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. 

Det kåres en vinner i hvert fylke som mottar 50 000 kroner. Fylkesvinnerne går videre til den nasjonale konkurransen, hvor prisen er 250 000 kroner.

Kandidatene vurderes etter følgende kriterier:

  • Bærekraft, herunder
  • Økonomisk resultat/lønnsomhet
  • Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet
  • Miljømessig som utnytting av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og reduserte utslip
  • Innovasjon / nyskaping

Juryen:

  • Innovasjon Norge v/Per Annar Lilleng direktør for Oslo, Akershus og Østfold  (juryleder)
  • Oslo og Akershus Bondelag v/leder Sigurd Enger
  • Fylkesmannens Landbruksavdeling v/Morten ingvaldsen
  • Oslo og Akershus Bonde-  og Småbrukarlag  v/ Jorunn Sandbraaten
  • Akershus Fylkeskommune v/Eirik Trygve Bøe

Juryens begrunnelse for tildelingen

Årets vinner i Akershus oppfyller på en meget god måte kriteriene som er satt for prisen. Bedriften utnytter landbrukets og gårdens totale ressurser optimalt.

Vinneren utnytter sin markedsnærhet, leverer kvalitet i alle ledd og har forstått hvordan man gir kundene gode opplevelser.

Gjennom sin evne til å tenke nytt har han løpende utviklet en mangfoldig og lønnsom produksjon i tråd med markedets behov. Vinneren har gjennom sin virksomhet bidratt til å øke bevisstheten om dyrkede arealer som ressurs og styrke jordvernet i sentrale områder.

Vinneren er et godt eksempel på lokal næringsutvikling og sysselsetting, og er en god representant for et innovativt og bærekraftig landbruk.

Kontaktpersoner  hos  vinneren:

Ole Martin Tomter

Mobil: 900 56 525

http://tomtermais.no/

-------------------------

Kontaktperson i Innovasjon Norge:

Ingeborg Knutsdatter Gresaker

Mobil: 992 93 639

E-mail: inkne@innovasjonnorge.no

Nøkkelord

Bilder

Tomter Mais
Tomter Mais
Last ned bilde
Tomter Mais gårdsbutikk
Tomter Mais gårdsbutikk
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom