Presteforeningen

Presteforeningen satser på informasjon

Del

Presteforeningen satser på informasjon til våre medlemmer og tillitsvalgte.

Foto: Kristianne Marøy
Foto: Kristianne Marøy

Derfor har vi det siste året lansert en ny hjemmeside (prest.no), økt satsningen på facebook-siden vår og økt stillingsressursen vi bruker på informasjon. Og i dag lanserer Presteforeningen sitt nyhetsbrevet Inter Collegas, som går til alle medlemmer. Inter Collegas har i mange år vært Presteforeningens medlemsmagasin. Å legge ned Inter Collegas som magasin var en vanskelig beslutning. Samtidig gjør produksjonstiden at det er vanskelig å nå medlemmene med aktuell informasjon.

Representantskapet har valgt at Presteforeningen i stedet skal satse på informasjonsarbeid gjennom nettsiden Prest.no og nyhetsbrevet Inter Collegas. Dette gjør det enklere å nå medlemmene med oppdatert informasjon når de trenger det. Nyhetsbrevet vil komme ca. en gang i måneden. I tillegg vil det også bli egne nyhetsbrev for tillitsvalgte ved behov.Mange av våre medlemmer står ovenfor store endringer i og med virksomhetsoverdragelsen fra staten til rettssubjektet Den norske kirke. Det skal forhandles ny hovedavtale, ny hovedtariffavtale og en rekke særavtaler. Mellom nyhetsbrevene kan du følge utviklingen av forhandlingene på www.prest.no og vår facebook-side. 

Satsningen på nettet innebærer også en sterke satsning på stoff fra fagavdelingen på nettsiden. Dette stoffet finer du under fanen Fag og profesjon på prest.no. En nysatsning er å presentere prester i tjeneste sine faglige arbeider i form av masteravhandlinger og andre større avhandlinger.

Presteforeningen ønsker å satse på informasjon. Vi ønsker at medlemmer og tillitsvalgte skal ha den informasjonen de trenger, når de trenger den. Derfor vil jeg oppfordre deg til å bruke noen minutter på nyhetsbrevet når det kommer. De fleste av våre medlemmer er på Facebook. Lik Presteforeningens facebook-side, så kommer får du også nyhetene opp i facebookfeeden din.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Kristianne Marøy
Foto: Kristianne Marøy
Last ned bilde

Om Presteforeningen

Presteforeningen
Presteforeningen
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

23 08 16 00http://www.prest.no

Presteforeningen (PF) er landets største fagforening for prester, teologiske kandidater og teologistudenter. PF er medlem av hovedsammenslutningen Unio.

PF har som mål å bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i den enkeltes arbeidsliv, fra man begynner på profesjonsutdanningen, gjennom livet som yrkesaktiv og i pensjonisttilværelsen. PF har godt skolerte tillitsvalgte i alle landets bispedømmer og prostier, lønns- og forhandlingsutvalg i andre tariffområder og egne fagutvalg for grupper av spesialprester.

Arbeidslivsavdelingen ved foreningens sekretariat i Oslo bistår både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. Avdelingen har ansatte med høy kompetanse innen arbeidsrett, tariff og andre arbeidslivsspørsmål. Presteforeningen er også en profesjonsforening. Vi har en egen fagavdeling som har sin oppmerksomhet rettet mot presteprofesjonen og teologien som fag. I samarbeid med de teologiske fakultetene, arbeidsgivere og medlemmer med praktisk erfaring innen ulike disipliner, arbeider avdelingen som aktør i et stort etter- og videreutdanningsapparat.

Følg saker fra Presteforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Presteforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Presteforeningen

5. april 1942 - dagen da prestene la ned sitt embete3.4.2017 21:26Aktuelt

5. april i år er det 75 år siden over 90 prosent av prestene i Norge la ned sine embeter i protest mot den nazistiske politikkens forsøk på å ta kontroll over samfunnslivet. Selve nedleggelsen fant sted under årets påskedagsgudsjeneste og skjedde ved at erklæringen Kirkens Grunn ble lest fra kirkens prekestol. Dokumentet hevdet kirkens åndelige frihet og suverenitet og var et oppgjør med en stat som ville tvinge kirken til å akseptere okkupasjonsmakten om den fortsatt skulle få drive sitt arbeid.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom