LO

Pressemelding om offentlig tjenestepensjon

Del

LO, Unio, YS og Akademikerne er klare til å starte en prosess med å finne en omforent løsning for endringer i offentlig tjenestepensjon.

Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte bl.a. for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig.

En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse.

Arbeidstakerorganisasjonene er innstilt på å finne helhetlige, samlende og gode løsninger for alle i offentlig sektor. Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning.

Offentlig tjenestepensjon er etter tariffoppgjøret 2009 og Stortingets senere behandling omfattet av flere innstramninger, bl.a. levealdersjustering, indeksering og ny uførepensjon.

Arbeidstakerorganisasjonene legger derfor til grunn at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er en sparereform.

Kontaktpersoner:

Trond Gram, LO: 996 18 169

Signy Svendsen, Unio: 905 06 133

Christine Rian Johannessen, Akademikerne: 977 47 507

Øyvind Olufsen, YS: 414 61 610

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 920 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Følg saker fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom