Innovasjon Norge

Pressemelding fra Innovasjon Norge: Trøndelag får to nye næringsklynger

Del

Havbasert matproduksjon og skogbasert virksomhet er grunnlaget for to nye næringsklynger i Trøndelag som ble annonsert i dag. Klyngene er motorer i omstillingen og satsingen på nye mulighetsområder for næringslivet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan presenterte i dag de nye klyngene.

Aquatech Cluster blir nå en del av NCE, Norwegian Centres of Expertise. Aquatech Cluster er en sammenslåing av de tidligere Arena-prosjektene akvArena og Smart Water. De har mer enn 100 bedrifter og organisasjoner som medlemmer. Målet er å levere teknologi for bærekraftig vekst i havbasert matproduksjon, og å etablere en global posisjon på området.

- Denne klyngen bør kunne ta en solid posisjon innenfor mulighetsområdet havrommet, sier Vigdis Harsvik, direktør for Innovasjon Norge Sør-Trøndelag. – Prosjektet er godt etablert og fremstår allerede som en sterk og helhetlig leverandørgruppe til oppdrettsindustrien.

Blant virksomhetene i klyngen er AKVA Group, Mørenot Aquaculture, Aqualine, Visiontech, Goodtech, Sensomar, AQS, Lerow, Akvaplan Niva og Havbrukstjenesten. I alt representerer klyngen en omsetning på 17,8 milliarder kroner og mer enn 10 000 ansatte.

Nytt Arena-prosjekt for skognæring

46 aktører som arbeider innenfor skog er gått sammen i Arena Skognæringa i Trøndelag. Blant medlemmene er InnTre AS, Kjeldstad Trelast AS, Støren Treindustri AS, Moelven Van Severen AS, Norske Skog Skogn AS, MMK FollaCell AS, Transportselskapet Nord, Sørli Skog AS, Monrad Lassemo, Allskog SA, Norskog, SB Skog AS, Statskog SF og Skogselskapet Trøndelag. Klyngen har knyttet til seg både nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsmiljøer. Trøndersk skog- og trenæring omsetter for 7 milliarder kroner i året.

- Bioøkonomien er et av de mulighetsrommene der vi ser stort potensial for virksomheter i Midt-Norge, sier direktør for Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag, Ulrik Hammervold. - Med et Arena-prosjekt står vi godt rustet for å skape ny næringsvirksomhet og ny verdiskaping i Trøndelag.

Andre nye Arena-prosjekter er: Norwegian Tunnel Safety Cluster i Rogaland og Solengergiklyngen på Østlandet og Sørlandet.

Klyngene avgjørende for vellykket omstilling

- Vi har fremragende teknologimiljøer og næringsklynger i Norge. Disse skaper arbeidsplasser og vekst. NCE- og Arena-programmene er viktige tiltak for næringsutvikling og verdiskaping, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen ser på klynger og nettverk som gode verktøy både for å styrke bedriftenes omstillings- og utviklingsevne og de bidrar til regional vekst.

– Flesteparten av norske bedrifter er små. Skal norsk næringsliv klare å møte de internasjonale utfordringene innen miljø og samfunn, må de beste bedriftene og næringsmiljøene jobbe sammen, sier næringsminister Monica Mæland.

Utnytter mulighetsområdene maksimalt

- Det er spennende å se at de nye prosjektene stemmer så godt med de mulighetsområdene vi pekte på etter det vi kalte Drømmeløftet, sier Mona Skaret, som er ansvarlig for Innovasjon Norges arbeid med klynger. – Næringslivet selv har fortalt oss at bioøkonomien, havrommet, ren energi, helse og velferd, kreative næringer og reiseliv, og smarte samfunn er de seks områdene der vi bør satse for å få til ny særstilling for Norge. Det bidrar vi til med å støtte klyngeprosjekter på disse områdene.

Fakta om klyngeprogrammet:

 • Norwegian Innovation Clusters skal legge til rette for, utløse og forsterke regionale næringsklynger som kan være en drivkraft for endring og økt verdiskaping
 • Klyngeprogrammet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, gründere og offentlige aktører som jobber sammen om innovasjon, kompetanseheving og internasjonalisering
 • I dag deltar 35 klynger i hele landet i programmet fordelt på tre programnivå:
  • Arena: nyetablerte og umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling
  • Norwegian Centres of Expertise: modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial
  • Global Centres of Expertise: modne klyngeinitiativ med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder
 • Klyngeprogrammet tilbyr finansiell støtte og faglig sparring til deltakerne. Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
 • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2016 satt av i alt 157 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters.

Se også www.innovationclusters.no

Bilder fra lanseringen finner du på https://www.flickr.com/photos/innovationnorway De kan brukes fritt, med kreditering Innovasjon Norge/Tom Hansen.

For mer informasjon, kontakt:

Nøkkelord

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom