Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Tildeling av første OPS-kontrakt på 10 år - rv 3/rv 25 Løten-Elverum

Del

Torsdag 15. mars kl. 11.00 vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunngjere kven som er tildelt den første kontrakten for Offentlig-privat samarbeid (OPS) på ti år. Kontrakten gjeld rv 3/rv 25 Løten- Elverum og inneheld bygging av vegen samt drift og vedlikehald i 20 år.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og entreprenøren som er tildelt kontrakten deltek òg på offentleggjeringa, der mellom anna pris, byggjetid og tidspunkt for oppstart blir kjent.

Sted: Samferdselsdepartementet R5, Akersgata 59, Oslo
Tid: Torsdag 15. mars kl. 11.00

Dei som ønsker å delta på offentleggjeringa, må melde seg på til bis@sd.dep.no.

Pressekontakt: Susanne Moen Stephansen: 48032792 – sms@sd.dep.no

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Legger til rette for framtidig kryssing mellom ny E6 og Dovrebanen i Ringsaker14.3.2018 15:19Pressemelding

- Nye Veier er i full gang med prosjektet E6 Kolomoen-Moelv. Et nytt, framtidig dobbeltspor på Dovrebanen kommer til å krysse den nye firefeltsveien ved Tjernli, sør for Brumunddal. Ved å legge til rette for jernbanekryssing allerede nå, reduseres ulempene for trafikantene når det nye dobbeltsporet skal bygges, samtidig som staten sparer penger. Dette viser også at regjeringen mener alvor med planene om å bygge ut jernbanen på InterCity-strekningen nord for Hamar, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Arktisk jernbaneforbindelse: Vil utrede Rovaniemi-Kirkenes-korridoren videre9.3.2018 13:31Pressemelding

- Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Høyring: konkurranse om regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 202027.2.2018 13:50Pressemelding

– Flytilbodet på kortbanenettet er eit viktig transporttilbod for distrikta i Noreg. I samband med ny konkurranse om ruteflygingar i Sør-Noreg ønsker vi derfor innspel frå dei som faktisk nyttar tilbodet i distrikta. I tillegg har vi innhenta faglege analyser og vurderingar frå ein ekstern part, som kan nyttast som grunnlag for korleis rutetilbodet skal utformast, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom