Politihøgskolen

Presseinvitasjon: Temperaturmåling på politireformen

Del

Politiansatte oppgir i en ny spørreundersøkelse at politiet har blitt mindre tilgjengelig for folk, og mange oppgir at forebygging og beredskap blir dårligere. 4500 politiansatte kan vel ikke ta feil?

NYE FUNN OM POLITIREFORMEN: Forskerne har sett på hva som er konsekvensene av nærpolitireformen hittil. (foto: Politidirektoratet)
NYE FUNN OM POLITIREFORMEN: Forskerne har sett på hva som er konsekvensene av nærpolitireformen hittil. (foto: Politidirektoratet)

Funnene presenteres på Politihøgskolen i Oslo neste uke. Presse inviteres til å delta, og påmelding sendes til info@phs.no.

Dato: Torsdag 17.01

Klokken: 15.00

Sted: Slemdalsveien 5, Politihøgskolen i Oslo

Noen hovedfunn:

  • 80 % tror det forebyggende politiarbeidet blir enten dårlige eller samme som før på grunn av reformen.  
  • Nesten 80 % oppgir at beredskapen blir dårligere eller samme som før.
  • 90 % oppgir at tilgjengeligheten for publikum til politiet har blitt dårligere (70 %) eller samme som før.
  • Nesten ingen av de spurte har tro på målet om ett politi med tilnærmet like tjenester.
  • Nesten ingen av de spurte har tro på at reformen gir bedre ressursutnyttelse.
  • Kun 20 % av de politiansatte oppgir at reformen gir mening.   

Professorene Cathrine Filstad og Tom Karp har gjennomført ukesvis med feltundersøkelser, observasjoner, samtaler og spørreundersøkelse. Nå presenterer de funnene, og kommer med fire anbefalinger om hva som må til for å få nærpolitireformen på rett spor.

Etter presentasjonen på 1 time blir det mulighet til å intervjue forskerne. Materialet sendes ut på forespørsel etter presentasjonen.

Det blir kaffe og enkel bevertning.

Kontakter

Bilder

NYE FUNN OM POLITIREFORMEN: Forskerne har sett på hva som er konsekvensene av nærpolitireformen hittil. (foto: Politidirektoratet)
NYE FUNN OM POLITIREFORMEN: Forskerne har sett på hva som er konsekvensene av nærpolitireformen hittil. (foto: Politidirektoratet)
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.phs.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom