Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Signering av byvekstavtale for Nord-Jæren 28. september

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal signerer i Oslo torsdag 28. september en byvekstavtale for Nord-Jæren.

Byvekstavtalen gjelder for perioden 2017-2023 og er forhandlet frem av staten ved Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og representanter fra Rogaland fylkeskommune og de fire kommunene på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg). Bypakke Nord-Jæren blir en del av avtalen.

- Forhandlingspartene har gjort en viktig og god innsats, og avtalen vil bety mye for Nord-Jæren. Staten vil gå inn med rekordstor statlig støtte til utvikling av bedre kollektivløsninger og sykkelinfrastruktur. Det vil øke kapasiteten i kollektivtransportsystemet og gi bedre mobilitet for alle, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Byvekstavtalen er viktig for å sikre effektiv planlegging og forbedret samarbeid mellom staten og kommunene. Det er viktig for å kunne håndtere byveksten og se sammenhengen i planleggingen av areal, transport og utviklingen av gode bymiljøer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Pressetreff

• Signeringen finner sted på møterommet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i R5, Akersgata 59, Oslo, torsdag 28. september kl. 10.30.

• Presse som ønsker å delta, bes registrere seg i resepsjonen i R5 innen kl. 10.20.

Pressekontakter

• For samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: Tor Livius Midtbø - 90 60 69 19

• For kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner: Heidi Egede-Nissen - 404 37 384

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Legger til rette for framtidig kryssing mellom ny E6 og Dovrebanen i Ringsaker14.3.2018 15:19Pressemelding

- Nye Veier er i full gang med prosjektet E6 Kolomoen-Moelv. Et nytt, framtidig dobbeltspor på Dovrebanen kommer til å krysse den nye firefeltsveien ved Tjernli, sør for Brumunddal. Ved å legge til rette for jernbanekryssing allerede nå, reduseres ulempene for trafikantene når det nye dobbeltsporet skal bygges, samtidig som staten sparer penger. Dette viser også at regjeringen mener alvor med planene om å bygge ut jernbanen på InterCity-strekningen nord for Hamar, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Arktisk jernbaneforbindelse: Vil utrede Rovaniemi-Kirkenes-korridoren videre9.3.2018 13:31Pressemelding

- Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom