Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Signering av byvekstavtale for Nord-Jæren 28. september

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal signerer i Oslo torsdag 28. september en byvekstavtale for Nord-Jæren.

Byvekstavtalen gjelder for perioden 2017-2023 og er forhandlet frem av staten ved Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og representanter fra Rogaland fylkeskommune og de fire kommunene på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg). Bypakke Nord-Jæren blir en del av avtalen.

- Forhandlingspartene har gjort en viktig og god innsats, og avtalen vil bety mye for Nord-Jæren. Staten vil gå inn med rekordstor statlig støtte til utvikling av bedre kollektivløsninger og sykkelinfrastruktur. Det vil øke kapasiteten i kollektivtransportsystemet og gi bedre mobilitet for alle, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Byvekstavtalen er viktig for å sikre effektiv planlegging og forbedret samarbeid mellom staten og kommunene. Det er viktig for å kunne håndtere byveksten og se sammenhengen i planleggingen av areal, transport og utviklingen av gode bymiljøer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Pressetreff

• Signeringen finner sted på møterommet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i R5, Akersgata 59, Oslo, torsdag 28. september kl. 10.30.

• Presse som ønsker å delta, bes registrere seg i resepsjonen i R5 innen kl. 10.20.

Pressekontakter

• For samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: Tor Livius Midtbø - 90 60 69 19

• For kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner: Heidi Egede-Nissen - 404 37 384

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen17.7.2018 11:08Pressemelding

- Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport5.7.2018 13:56Pressemelding

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. I denne handlingsplanen for kollektivtransport vil framkommelighet, miljø og teknologi få en sentral rolle på veien mot morgendagens løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avtale med Norges televisjon sikrer formidling av TV-signaler og flere frekvensressurser til mobilt brebånd og 5G3.7.2018 17:10Pressemelding

Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet har i dag signert en avtale med Norges televisjon (NTV). Avtalen innebærer at kringkastingstjenester (TV-signaler) fortsatt formidles i bakkenettet frem til NTVs konsesjon utløper sommeren 2021. I tillegg sikrer avtalen at frekvensene i 700 MHz-båndet kan brukes til mobilkommunikasjon og etterhvert 5G fra 1. november 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom