Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Signering av byvekstavtale for Nord-Jæren 28. september

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal signerer i Oslo torsdag 28. september en byvekstavtale for Nord-Jæren.

Byvekstavtalen gjelder for perioden 2017-2023 og er forhandlet frem av staten ved Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og representanter fra Rogaland fylkeskommune og de fire kommunene på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg). Bypakke Nord-Jæren blir en del av avtalen.

- Forhandlingspartene har gjort en viktig og god innsats, og avtalen vil bety mye for Nord-Jæren. Staten vil gå inn med rekordstor statlig støtte til utvikling av bedre kollektivløsninger og sykkelinfrastruktur. Det vil øke kapasiteten i kollektivtransportsystemet og gi bedre mobilitet for alle, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Byvekstavtalen er viktig for å sikre effektiv planlegging og forbedret samarbeid mellom staten og kommunene. Det er viktig for å kunne håndtere byveksten og se sammenhengen i planleggingen av areal, transport og utviklingen av gode bymiljøer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Pressetreff

• Signeringen finner sted på møterommet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i R5, Akersgata 59, Oslo, torsdag 28. september kl. 10.30.

• Presse som ønsker å delta, bes registrere seg i resepsjonen i R5 innen kl. 10.20.

Pressekontakter

• For samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: Tor Livius Midtbø - 90 60 69 19

• For kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner: Heidi Egede-Nissen - 404 37 384

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Jernbanereformen: Konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør: Bedre togtilbud på Sørlands-, Jær- og Arendalsbanen12.10.2017 13:53Pressemelding

- Regjeringen har en offensiv satsing på jernbanen, med mål om et stadig bedre tilbud til de reisende. Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris. I dag har Jernbanedirektoratet sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, som omfatter togtilbudene på Sørlandet. Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom