Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Signering av byvekstavtale for Nord-Jæren 28. september

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal signerer i Oslo torsdag 28. september en byvekstavtale for Nord-Jæren.

Byvekstavtalen gjelder for perioden 2017-2023 og er forhandlet frem av staten ved Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og representanter fra Rogaland fylkeskommune og de fire kommunene på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg). Bypakke Nord-Jæren blir en del av avtalen.

- Forhandlingspartene har gjort en viktig og god innsats, og avtalen vil bety mye for Nord-Jæren. Staten vil gå inn med rekordstor statlig støtte til utvikling av bedre kollektivløsninger og sykkelinfrastruktur. Det vil øke kapasiteten i kollektivtransportsystemet og gi bedre mobilitet for alle, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Byvekstavtalen er viktig for å sikre effektiv planlegging og forbedret samarbeid mellom staten og kommunene. Det er viktig for å kunne håndtere byveksten og se sammenhengen i planleggingen av areal, transport og utviklingen av gode bymiljøer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Pressetreff

• Signeringen finner sted på møterommet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i R5, Akersgata 59, Oslo, torsdag 28. september kl. 10.30.

• Presse som ønsker å delta, bes registrere seg i resepsjonen i R5 innen kl. 10.20.

Pressekontakter

• For samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: Tor Livius Midtbø - 90 60 69 19

• For kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner: Heidi Egede-Nissen - 404 37 384

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Fornying av førarkort for tungbil skal bli enklare15.12.2017 11:45Pressemelding

– Regjeringa vil skape ein enklare kvardag for folk flest og fjerne unødvendige forbod og påbod. I dag er det krav om ny praktisk prøve dersom førarkort for lastebil og buss ikkje er fornya innan eitt år etter at det er gått ut. Det opplever mange som veldig strengt. Desse reglane kan vi forenkle, og ein helseattest bør vere tilstrekkeleg for å få fornya førerkortet, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ber Statens vegvesen vurdere billigare utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen15.12.2017 11:40Pressemelding

- Det er viktig å bygge ut nye motorvegstrekningar for betre framkome og styrking av trafikktryggleiken. Samstundes er vi opptatt av å få mest mogleg veg for pengane. Innspel frå Statens vegvesen og Nye Veier AS tidligare i år viste at det er mogleg å redusere kostnadane med så mykje som 30 prosent i utbygginga av E6 Ringebu-Otta. No ber vi Statens vegvesen om å vurdere desse innspela og kome med ei tilråding om vidare framdrift, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nå kutter staten bompengegjelden med 500 millioner kroner14.12.2017 10:50Pressemelding

- Regjeringen har som mål å redusere bompengeandelen i veisektoren. Andelen er allerede redusert fra toppnivået i 2012/13, og nå tas nye skritt. Det er klart for å utbetale det første årlige tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Med dette kuttes gjelden i rundt 30 bompengeprosjekt med til sammen 500 millioner kroner. Det gir rom for å redusere takster ved en rekke bompengepasseringer i tiden framover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa opprettar nytt forum for norsk vegtransportnæring13.12.2017 16:30Pressemelding

- Det er eit klart mål å sikre konkurranseevna til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringar og rekruttering. Vi har allereie i dag eit godt samarbeid med bransjen. No ønskjer vi å formalisere det med eit eige vegtransportforum Målet er å få ei fortløpande skildring av situasjonen i vegtransportmarknaden og å få vite kva slags utfordringar næringa og arbeidstakarane står overfor i det daglege, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom