Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Akershus og Østfold 26. november

Del

Samferdselsminister Jon Georg Dale er i Akershus og Østfold mandag 26. november. Dale skal befare veier i de to fylkene og få orienteringer av Statens vegvesen. Pressen er invitert til å delta.

Statsrådens program er som følger:

  • Kl. 11.45: Stopp på Hvam (Olavsgaard). Orientering om innfartsparkering, ramper og kryss på Hvam og Skedsmovollen, kollektivfelt på E6 og kollektivfelt på fv. 159.  

  • Kl. 12:05: Avreise fra Hvam via rv. 22 til Fetsund.

  • Kl. 12:25: Ankomst Fetsund – stopp ved bensinstasjon på østsida av elva.
    Orienteringer om rv. 22 Glommakryssingen og arbeidet med konseptvalgutredningen "KVU for vegforbindelse øst for Oslo", som omfatter korridorene rv. 22/rv. 111 og fv. 120 med tilknytninger mot rv. 4 og E6 i nord.  

  • Kl. 13.00: Avreise Fetsund. Rv. 22 sørover til kryss med E18, deretter E18 vestover til kryss med fv. 120 (Elvestad). Deretter fv. 120 sørover til Moss. 

  • Kl. 14.35: Ankomst Moss. Stopp bensinstasjon Noreløkka (på høyre side rett etter kryssing Mosseelva). Informasjon om rv. 19 og om ny rv. 19 gjennom Moss.

  • Slutt innen kl. 15.30.

Presse som ønsker å delta, må melde seg på - med spesifikk informasjon om hvilke(t) stopp de vil møte opp på - til:

  • Pressekontakt Edvard Andersen, Kommunikasjonsenheten, Samferdselsdepartementet, mobiltelefon: 905 11 667, e-post: edvard.andersen@sd.dep.no

Journalister må selv besørge transport hvis de vil se på veistrekningene som samferdselsministeren skal befare.   

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Høyring: Vil sikre forbrukarar reduserte prisar for internasjonale samtalar og SMS11.12.2018 10:30Pressemelding

Ei ny forordning frå EU gjer at det vil bli innført maksimalprisregulering av internasjonale samtalar og SMS frå 15. mai 2019. Det er ikkje krav om at Noreg tar inn pristaket før forordninga er formelt innlemma i EØS-avtalen. - Av omsyn til norske forbrukarar foreslår departementet at tilsvarande maksimalpriser skal gjelde i Norge frå same tidspunkt som dei vil gjelde i EU. Vi set difor fart på dette arbeidet allereie no, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Road Alliance: Kjemper for norsk transportnæring i Brussel3.12.2018 13:00Pressemelding

- Regjeringen er opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet, legge til rette for ryddige konkurransevilkår, ivareta trafikksikkerheten på norske veier og sørge for gode rammevilkår for norske transportører. Det europeiske transportmarkedet bør ikke liberaliseres videre før man er sikret mer rettferdig konkurranse. Sammen med de andre landene i Road Alliance prøver vi å medvirke til at regelverket for transportnæringen blir best mulig, sier statssekretær Brage Baklien.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom