Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Akershus og Østfold 26. november

Del

Samferdselsminister Jon Georg Dale er i Akershus og Østfold mandag 26. november. Dale skal befare veier i de to fylkene og få orienteringer av Statens vegvesen. Pressen er invitert til å delta.

Statsrådens program er som følger:

  • Kl. 11.45: Stopp på Hvam (Olavsgaard). Orientering om innfartsparkering, ramper og kryss på Hvam og Skedsmovollen, kollektivfelt på E6 og kollektivfelt på fv. 159.  

  • Kl. 12:05: Avreise fra Hvam via rv. 22 til Fetsund.

  • Kl. 12:25: Ankomst Fetsund – stopp ved bensinstasjon på østsida av elva.
    Orienteringer om rv. 22 Glommakryssingen og arbeidet med konseptvalgutredningen "KVU for vegforbindelse øst for Oslo", som omfatter korridorene rv. 22/rv. 111 og fv. 120 med tilknytninger mot rv. 4 og E6 i nord.  

  • Kl. 13.00: Avreise Fetsund. Rv. 22 sørover til kryss med E18, deretter E18 vestover til kryss med fv. 120 (Elvestad). Deretter fv. 120 sørover til Moss. 

  • Kl. 14.35: Ankomst Moss. Stopp bensinstasjon Noreløkka (på høyre side rett etter kryssing Mosseelva). Informasjon om rv. 19 og om ny rv. 19 gjennom Moss.

  • Slutt innen kl. 15.30.

Presse som ønsker å delta, må melde seg på - med spesifikk informasjon om hvilke(t) stopp de vil møte opp på - til:

  • Pressekontakt Edvard Andersen, Kommunikasjonsenheten, Samferdselsdepartementet, mobiltelefon: 905 11 667, e-post: edvard.andersen@sd.dep.no

Journalister må selv besørge transport hvis de vil se på veistrekningene som samferdselsministeren skal befare.   

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren til Bergen, Arna og Voss 19. februar15.2.2019 14:48:57Presseinvitasjon

Samferdselsminister Jon Georg Dale reiser til Bergen tirsdag 19. februar der han vil holde et innlegg på Nasjonal rassikringskonferanse på Scandic Flesland Airport. Han reiser deretter til Arna der han vil få en orientering fra Statens vegvesen om prosjektet Arna-Voss før turen går videre til Vaksdal. På Vaksdal vil statsråden treffe representanter for Aksjonsgruppe E16 før han sitter på med en trailer på vei til Voss.

No blir det enklare å drive motorsport13.2.2019 12:59:02Pressemelding

– Motorsporten utviklar seg stadig, og engasjerer mange, både amatørar og profesjonelle. Eg ønsker å legge til rette for at fleire aktørar kan arrangere motorsportstemner, og at fleire skal kunne køyre lovleg i høg fart i trygge tilhøve på lukka baner. Difor foreslår vi no endringar i regelverket om motorsport. Dette vil bidra til at dei ulike motorsportmiljøa kan utvikle seg på ein positiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom