Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren presenterer ny prosess og organisering av arbeidet med ny Nasjonal transportplan

Del

Priv. til red.: Stortingsmeldinga om NTP 2022-2033 vert lagt fram i 2021. Arbeidet med meldinga er i gang, og er organisert på ein ny måte.

I eit møte med Sametinget, KS, fylkeskommunane og dei største bykommunane presenterer samferdselsminister Jon Georg Dale den nye organiseringa og grunngivinga for endringa.

  • Tid: fredag 8. mars 2019 kl. 12.30
  • Stad: Samferdselsdepartementet, R5, Akersgata 59

Pressa er velkommen til å vere til stades under statsrådens presentasjon. Vi ber om oppmøte og registrering i resepsjonen seinast 12.15. Du må ta med gyldig legitimasjon.

Du kan også følgje presentasjonen på nett: http://regjeringa.no/ntp8319

Pressekontakt for møtet er senior kommunikasjonsrådgjevar Edvard Andersen, sdinfo@sd.dep.no, tlf. 905 11 667.

Meir om arbeidet med NTP 2022-2033

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Tømmertransporten skal fram på utbetra vegar20.3.2019 10:30:00 CETPressemelding

- Flaskehalsar, til dømes i form av bruer som ikkje toler dei tyngste tømmervogntoga, gjer transport av tømmer langs smale vegar i Noreg tungvint. Derfor fordeler vi no 25 millionar kroner til å utbetre fylkesvegar med mykje tømmertransport. Utbetring av flaskehalsane vil styrke konkurransekrafta i skog- og trenæringa gjennom lågare transportkostnadar, gi færre lastebilar på vegane og betre miljø, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Trondheimsområdet får byvekstavtale – sikrer statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende15.3.2019 14:19:01 CETPressemelding

- Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom