Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren på befaring av Jærbanen

Del

Lørdag 23. januar skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på befaring av Launes bru på Jærbanen. Samferdselsministeren skal i tillegg møte lokalpolitikere for å diskutere videre tiltak på Launes bru og den videre planleggingsprosessen for jernbanestrekningen Sandnes-Nærbø.

Program - 23. januar 2015

Befaring - Launes bru, Egersund
Tidspunkt: Kl. 10.00.

Jernbaneverket orienterer. Befaringen er åpen for pressen.

Møte om Launes bru 
Tid og sted: Kl. 11-12, Grand Hotell Egersund, Johan Feyers gate 3, Egersund.

Møte om planlegging av Jærbanen
Tid og sted: Kl. 12-13, Grand Hotell Egersund, Johan Feyers gate 3, Egersund.

Møtet om Launes bru er åpent for pressen. Møtet om planlegging av Jærbanen er lukket for media fram til kl. 12.45. Etter det kan pressen stille spørsmål.

I begge møtene skal Solvik-Olsen ha samtaler med Jernbaneverket og lokale politikere.

Vel møtt!

Pressekontakt: Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, tlf.: 472 51 338

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa legg til rette for etablering av fleire fiberkablar til utlandet12.1.2018 10:49Pressemelding

- Digitale tenester blir stadig viktigare i arbeidslivet og på fritida. Ein sikker og robust infrastruktur er ein føresetnad for å oppretthalde og utvikle gode digitale tenester. Fiberkablar til utlandet er ein viktig del av den digitale infrastrukturen til Noreg. Stortinget vedtok før jul budsjettforlaget frå regjeringa om å etablere fleire fiberkablar mellom Noreg og utlandet. No skal Nkom gå i gang med realiseringa av dette tiltaket. I tillegg til auka kapasitet og tryggleik i ekomnetta, vil fleire fiberkablar opne opp for meir databasert næringsutvikling, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Evaluering av tilbud om drift av kystruten starter 12. januar11.1.2018 13:00Pressemelding

- Fristen for å levere tilbud i konkurransen om ny avtale på kystruten Bergen-Kirkenes løper ut fredag 12. januar kl. 12. Kystruten er en viktig transportåre for kystsamfunnene og vi har vært opptatt av å legge opp til en konkurranse som sikrer et kontinuerlig og godt transporttilbud. Samferdselsdepartementet har underveis i tilbudsfasen fått mange spørsmål til konkurransegrunnlaget, hvilket vi håper er et uttrykk for reell interesse fra flere aktører. Det kan tyde på at det blir en spennende konkurranse. Vi går nå inn i en krevende fase med å evaluere tilbud og vil arbeide for å forhandle frem en god løsning for den videre driften av tjenesten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mulighet for store kostnadskutt på E1622.12.2017 15:19Pressemelding

- Innspill fra Statens vegvesen og Nye Veier AS om utbyggingen av E16 Slomarka-Nybakk viser at kan det være mulig å redusere kostnadene med over 20 prosent. Dette er gode tall. Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Derfor skal vi fortsette arbeidet med veireform, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom