Nærings- og fiskeridepartementet

Presseinvitasjon: Røe Isaksen besøker industri på Sørlandet

Del

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker tirsdag 7. august industribedrifter i Kristiansand og Farsund. Pressen er velkommen til å delta på besøket.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: NFD
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: NFD

Næringsministeren skal først besøke Elkem og det nye katapultsenteret Future Materials. Katapult er nye teknologisentre der gründere, store og små bedrifter kan teste ut ny teknologi og nye løsninger. Dermed kan også små aktører få tilgang på kostbar og avansert teknologi.

- Næringslivet har vist stor interesse for ordningen, og det viser at det er et behov for å teste ut ny teknologi i Norge. Særlig små og mellomstore bedrifter har ikke råd til å skaffe seg denne type utstyr og testlaboratorier på egenhånd. Nå er det viktig at bedriftene rundt om i landet tar disse sentrene i bruk, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Elkem ønsker å vise frem hvordan forskjellig typer industribedrifter benytter seg av teknologien på det nye Future Materials-senteret. Vi får blant annet møte gründeren bak den lille bedriften Norsk Hydrogen, og den store nabobedriften Glencore Nikkelverk.

Besøket i Kristiansand og Farsund neste uke er en av flere besøk næringsministeren skal foreta til norske industribedrifter over hele landet denne høsten. Røe Isaksen er særlig opptatt av industriens satsing på teknologi og digitalisering.

- Utviklingen av ny teknologi og økt digitalisering skjer i en veldig rask fart. En utfordring for norske industribedrifter er å holde følge med de nyeste teknologitrendene, slik at de ikke blir utkonkurrert og går ut på dato. Jeg vil høre hvilke utfordringer industrien har og hvordan vi kan jobbe sammen for å løse dem. Dette er viktig for norske arbeidsplasser og for en bærekraftig velferdsstat, sier Røe Isaksen.

Han skal også besøke aluminiumsselskapet Alcoa og bildelprodusenten Chassix i Farsund samme dag. I tillegg til teknologi og digitalisering blir internasjonal handel og importrestriksjoner tema i møtet med disse to bedriftene, som eksporterer aluminium og bildeler.Dette er begge markeder som vil påvirkes av amerikanske myndigheters økte tollsatser på stål og aluminium.

- Jeg ser med stor bekymring på utviklingen i verdenshandelen vi har sett i den senere tid med økning av handelsrestriksjoner både fra USA og Kina. Vi arbeider for at industrien skal ha god tilgang til internasjonale markeder. Det vil vi også videreformidle til Alcoa og Chassix, sier næringsministeren.

Program:

- Kl. 10:30 – 12:00 Besøk hos Elkem og den nye katapulten Future Materials i Kristiansand. Omvisning og møte med bedrifter som benytter seg av senteret og teknologien der, blant annet den store bedriften Glencore Nikkelverk og den lille gründerbedriften Norsk Hydrogen. Adresse: Fiskaaveien 100, Kristiansand.

- Klokken 14:00 – 15:25 Bedriftsbesøk Alcoa og Chassix, og presentasjon av industriklyngen på Lista. Adresse: Lundevaagveien, 4550 Farsund. Media: Oppmøte i portvakten senest kl.13:50.

*Det blir gode foto- og videomuligheter underveis, og muligheter for en prat med næringsministeren.

Fakta om katapultsentre i Norge

  • Katapult er nye teknologisentre der bedrifter kan teste ut nye teknologi og nye løsninger.
  • Nærings- og fiskeridepartementet bevilger penger til ordningen, og det er departementets underliggende organer SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som har ansvaret for ordningen.
  • Totalt har regjeringen så langt satt av 175 millioner kroner til disse sentrene.
  • Gjennom statsbudsjettet 2017 ble det satt av 50 millioner gikk til etablering av de to første katapultsentrene i Norge, som skulle ligge på Raufoss og i Kristiansand.
  • Sintef Raufoss Manufacturing fikk 24 millioner kroner til å etablere katapulten på Raufoss. Her bygges det flere mini-fabrikker hvor nye produksjonsprosesser og nye teknologier kan testes ut.  
  • Future Materials-katapulten i Kristiansand har fått 21,5 millioner kroner for å investere i utstyr. Kristiansand-katapulten skal tilby materialtekniske tjenester og utvikle morgendagens avanserte materialer og produkter. Senteret i Kristiansand er sammensatt av en gruppe industrielle aktører, hvor de mest sentrale er Arendal Fossekompani, Elkem, ReSiTec, Castor Drilling og Eyde-klyngen. Senteret baserer seg på eksisterende testanlegg hos ReCiTec, og Elkem, og med utstyr fra Tekna Systems Plasma, i tillegg til at man benytter seg av det nyetablerte testsenteret hos MIL (Mechatronics Innovation Lab).
  • I 2018 ble det i statsbudsjettet satt av ytterligere 125 millioner kroner til katapultordningen. Denne gangen var det tre prosjekter på Vestlandet som fikk pengestøtte. Alle tre skal ha fokus på havnæringene. De er "Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre" i Bergen som skal fokusere på nye, grønne løsninger innenfor oljenæringen, matproduksjon og fornybar energi og det er Bergen Teknologioverføring (BTO) som har fått i oppgave å etablere senteret. "Sustainable Maritime Norwegian Catapult Centre" på Stord som skal fokusere på ulike typer energisystemer som batteri, brenselsceller og hybride systemer til havnæringene, og det er klyngen NCE Maritim Clean Tech som står bak denne satsingen. Det tredje er "DigiCat Norwegian Catapult" i Ålesund som skal tilby teknologi innenfor simulering, digitale tvillinger og virtuell prototyping, særlig rettet mot havnæringene og som etableres av "ÅKP Blu Innovation Arena".
  • Statsministeren besøkte katapultsenteret i Kristiansand i juni 2018.

Kontakter

Bilder

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: NFD
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: NFD
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom