DNV GL

Presseinvitasjon: Paris-avtalens 2-graders mål blir ikke nådd - selv om energibehovet kommer til å falle fra midten av 2030 tallet

Del

DNV GL (tidligere Veritas) har ekspertise innen så vel fornybar energi som olje og gass. Med bakgrunn fra de fleste deler av energimarkedene, og i kraft av selskapets uavhengige rolle, søker vi å gi våre beste vurderinger av den samlede energiutviklingen. Rapporten «Energy Transition Outlook 2018» gir en prognose for energi behov og energi forbruk frem til 2050.

Rapporten vil bli lagt frem i morgen – tirsdag 11. september

Kl 14.00 – 16.00

Veritasveien 1, Høvik

Rapportens konklusjoner, så vel som bakgrunn for disse og dens detaljer og funn blir presentert.

(Rapport og delrapporter teller om lag 650 sider.)

Et eget fagpanel vil kommentere og diskutere rapportens konklusjoner:

  • Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Regjeringen
  • Thina Saltvedt, Nordea
  • Auke Lont, Statnett
  • Kristin Færøvik, Lundin
  • Liv Hovem, DNV GL

Det vil selvfølgelig være mulig for så vel media som øvrige inviterte tilhørere å utfordre DNV GLs ledelse og paneldeltakere på rapportens innhold. 

Dersom noen på forhånd vet at de ønsker en-til-en intervjuer, ta kontakt med DNV GLs pressetalsmann – Per Wiggo Richardsen – for nærmere avtale.

Kontakter

Om DNV GL

DNV GL
DNV GL
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnvgl.no