Opplæringskontoret for tømrerfaget

Presseinvitasjon: Opplæringskontoret for tømrerfaget sitt jubileumsseminar 2. november

Del

Opplæringskontoret har som landets første opplæringskontor, nådd 50 år.

Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo var landets første opplæringskontor og har således stått modell for de bestemmelsene i lovverket som gjør at denne institusjonen kan inneha rollen som en ansvarlig lærebedrift, mens hundrevis av enkeltbedrifter under dette kontoret står for selve opplæringen av lærlingene.

  • Det systemet av opplæringskontorer Norge har utviklet, har banet veien for en ekspansjon av fag- og yrkesopplæringssystemet som er helt unik i europeisk målestokk. I denne fasen har Opplæringskontoret for tømrerfaget vært pionerer.
  • Utfordringene har vært mange, med omfattende reformer som har skapt til dels stor frustrasjon blant håndverksbedriftene i nedgangskonjunkturer, og i perioder med storstilt import av utenlandsk arbeidskraft.
  • Opplæringskontoret for tømrerfaget har gjennom denne perioden vist andre betydningen av den særnorske institusjonelle nyskapningen, opplæringskontorer representerer, for å kunne opprettholde en rimelig stabil tilgang på gode læreplasser. 
  • Mer enn 7000 lærlinger har hatt sin lærekontrakt gjennom Opplæringskontoret for tømrerfaget i løpet av disse årene, og et stort antall lærebedrifter har hatt samarbeidsavtale med kontoret. Læreplasser kan ikke vedtas gjennom et statsbudsjett, det er avhengig av enkeltbedrifter og at «noen» som kan formidle. Primærformålet til en bedrift er å drive produksjon av varer og tjenester, ikke opplæring. Å få bedrifter til å gjøre dette på en god måte kan ikke kjøpes for penger. I tillegg forutsetter det at bedriftene føler seg trygge på at de underveis kan få nødvendig hjelp og støtte til å håndtere reglene for opplæring, fagets læreplaner, konflikter og annet.
  • Kontoret har gjennom disse årene vist at det evner å forplikte bedriftene i et opplæringsfellesskap, til fordel for både lærlinger, bedriften, næringen og samfunnet som helhet.

Dette feirer vi med å invitere til et jubileumsseminar 2. november i Oslo Håndverk- og industriforenings lokaler i Rosenkrantz gt. 7 i Oslo.

Vedlagt ligger et program for seminaret som belyser historien, skildre dagens situasjon og beskriver mulighetene fremover.

Vi ønsker at så mange som mulig har anledning til å feire sammen med oss.

Påmelding på våre hjemmesider: http://bfoa.no/kurs_og_moter/opplaeringskontore 
eller til oft@oft.no

Dokumenter

Om Opplæringskontoret for tømrerfaget

Opplæringskontoret for tømrerfaget
Østre Aker vei 24A
0581 Oslo

http://www.bfoa.no

Opplæringskontoret for tømrerfaget ble etablert av Bygg- og Tømrermestrenes Forening i 1967. Kontoret var landets første opplæringskontor, og ble startet fordi mange av medlemsbedriftene vegret seg for ansvaret ved å ansette lærlinger, især i tider med liten og usikker ordrereserve.

Følg saker fra Opplæringskontoret for tømrerfaget

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplæringskontoret for tømrerfaget på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.