Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: Onsdag 22. august markerer NVE og Stjørdal kommune at sikringsanlegget mot kvikkleireskred i Skjelstadmarka er ferdig

Del

Onsdag 22 august kl 15.00 blir det offisiell åpning av det store og viktige sikringsanlegget mot kvikkleireskred i Skjelstadmarka. Seremonistedet ligger i anleggsområdet ved samløpet mellom Gråelva og Hofstadelva, se vedlagte kart.

Oppmøte enten direkte på seremonistedet eller til bussavgang kl 14:45 fra bygdehuset Vårtun.  

Ordfører Ivar Vigdenes og statssekretær i OED Ingvil Smines Tybring-Gjedde vil stå for den formelle snorklippingen.

Hovedpunktene i programmet:

Velkommen og en kort oppsummering om hvorfor vi er samlet.
NVEs regionsjef, Kari Øvrelid

Åpning av anlegget og snorklipping
Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde
O
rdfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes

Overlevering av anlegget
NVE overrekker anlegget til kommunen.

Befaring og busstur
En liten spasertur i nærområdet – samløp Hofstadelva/Gråelva.
Deretter befaring med buss langs deler av anlegget. Bussturen avsluttes ved bygdehuset Vårtun.
Guidet av sjefingeniør Mads Johnsen og distriktsingeniør Roar Gartland.

Pressekontakt:

Mads Johnsen, sikringsteknisk ansvarlig region midt, mobil: 482 98 280
Kjetil Hillestad, kommunikasjonsdirektør, mobil: 479 73 546

Dokumenter

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom