Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: NVEs beredskapskonferanse Energiberedskap 2019 i Drammen 22.- 23. mai

Del

Det årlige møtestedet for alle som jobber med sikker kraftforsyning er i år på Union Scene i Drammen. Onsdag 22. og torsdag 23. mai, rett ved Drammenselva, samler NVE og Glitre Energi rundt 200 av de som har ansvaret for at du har sikker strøm i kontakten.

Konferansen står i samarbeidets og kompetansens tegn. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, daglig leder i Nettalliansen Maria Rodahl Johansen, og statssekretær Paul Chaffey er noen av de som vil komme inn på hvordan vi samarbeider innad i bransjen, hvordan vi samarbeider med andre sektorer, og hvilke utviklingsmuligheter ny teknologi gir oss.

På dag to av konferansen kan man dykke ned i to spissede parallellsesjoner: Hvordan heve virksomhetens samlede kompetanse og Kompetanse gjennom FoU, før man helt til slutt tar en samling i plenum og ser framover. Hva trenger bransjen av kompetanse for å stå støtt i årene som kommer?

Det vil bli holdt innlegg av NVE, Glitre, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Hallingdal kraftnett, SKS produksjon, Nettalliansen, Repvåg kraftlag, Austevoll kraftlag, DSB, Mørenett, Hafslund Nett, Hålogaland Kraft, Energi Norge, Analysis Mason, SINTEF Digital, Promaps Technology, Trønderenergi, Norsk regnesentral,m.fl.

Mer informasjon og program finner du på https://www.nve.no/nves-motekalender/

Kontakt:
NVEs pressetelefon: 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Gi bekken plass!22.8.2019 10:46:47 CESTKronikk

Av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, NVE Natt til 13. august førte kraftig regn til at bekker i åssidene over Brumunddal fylte seg opp. Vannet fulgte bekkeleiet ned til bebyggelsen, hvor bekkene er lagt i rør for å gjøre plass til hus. Innløpene til rørene ble raskt tettet igjen av steiner, røtter og annet rask som vannet fraktet med seg. Flomvannet fant dermed nye veier - gjennom hager, oppkjørsler og hus. Lukkede bekker er ikke unikt for Brumunddal i Ringsaker kommune. Bekker har gjennom mange tiår blitt lagt i rør i kommuner rundt om i hele landet, fordi utbygging av boliger og industri har blitt prioritert på bekostning av vassdragene. Utfordringen med bekkelukkinger er todelt. For det første må dimensjonen på rørene være stor nok til å håndtere mulige vannmengder. Dette er spesielt vanskelig å forutse i et klima i endring. For det andre er inntaket til rørene særlig utsatt for gjentetting av steiner og liknende ved store flomhendelser. Bekkeinntak må derfor jevnlig vedlike

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom