Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: NVE overleverer skredfaresonekart til Strand kommune 26.april

Del

Strand kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. De kartlagte områdene i Strand kommune er Døviga, Diket, Kjølevik, Kvam, Tauvågen, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland.

Kartene gir bedre og mer presis oversikt over skredfaren i kommunen. Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang og steinskred, jordskred og flomskred. 

Tid: 26.april kl.11-15

Sted: kommunehuset på Jørpeland.

Pressen inviteres til å delta.

Kontaktperson for overleveringen:

Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef, mobil: 907 52 061

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom