Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: NVE overleverer skredfaresonekart til Eidfjord kommune 24. september og Granvin kommune 25. september

Del

Eidfjord kommune og Granvin kommune får no betre og meir presise kart over skredfare i utvalde område med busetnad

Kartlegginga omfattar snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred.

Overlevering Eidfjord:

Tid: 24.september kl. 15.00

Stad: Eidfjord kommunehus

Områda som er kartlagt for Eidfjord: Øvre Eidfjord, Eidfjord, Simadalen

Overlevering Granvin:

Tid: 25. september kl. 09.00

Stad: Granvin heradshus

Områda kartlagt for Granvin: Øvre Granvin, Holven-Hausnes, Eide, Folkedal, Kvanndal, Hamre

Pressen er invitert til å delta.

Kontaktperson for overleveringa: 

Yngve Midtun, Geolog, telefon: 22 95 95 32

Brigt Samdal, Regionsjef, mobil: 907 48 238

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom