Nærings- og fiskeridepartementet

Presseinvitasjon: Næringsministeren til Nordland 26. og 27. september

Del

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Bodø, Mosjøen og Mo i Rana onsdag 26. og torsdag 27 september. Pressa er velkommen til å delta under besøka.

Næringsministeren skal først besøke konferansen Industri2018 i Bodø, og deretter Alcoa Mosjøen og Mo Industripark i Mo Rana. 

Alcoa Mosjøen produserer ei rekke aluminiumsprodukt til fleire forskjellige bransjar. Mellom anna festesystem, presisjonstøypegods, bygningsystem og  produkt til bilindustrien.

- Norsk prosessindustri har i over hundre år betydd mye for Noreg som nasjon. Både i form av arbeidsplasser, kompetanse, teknologiutvikling og eksportinntekter. I møte med lavutslippssamfunnet vil industriens bidrag bli viktig. Vi skal legge til rette for at norsk prosessindustri kan bidra til det grøne skifte på best mulig måte. Både gjennom utslippsreduksjon, men kanskje vel så viktig gjennom utvikling av nye klimavenlige løysningar for industrien sjølv, og for andre sektorer. Dette samarbeider vi godt med Alcoa og resten av prosessindustrien om, gjennom strategiforumet Prosess21, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mo Industripark huser store prosessindustribedrifter som Celsa, Elkem og Ferroglobe Mangan, i tillegg til verkstadindustri, ingeniørverksemde, IT-bedrifter og laboratorieverksemde.

- Den norske industriarbeidaren gir oss unike fortinn som industrinasjon. Kulturen i norske industribedrifter er prega av autonome industriarbeidar, tillit, høy læringsfaktor og gode muligheiter for medverking med egne idear og løysingar. Dette fører til meir effektiv deling av kunnskap og kompetanse, innovasjon, bedra konkurransekraft og styrka omstillingsevne. Industriarbeidaren er ein av våre viktigaste ressursar og eg ser frem til å møte dei på Mo, seier næringsministeren.

Besøka følger i rekka av besøk næringsministeren har hatt til norske industribedrifter over heile landet denne hausten. Røe Isaksen er spesielt opptatt av industrien si satsing på teknologi, kompetanse og digitalisering.

- Industrien har vært gjennom turbulente tider med finanskrise og markant oljeprisfall. Vi ser nå at pilene peiker oppover, bedriftene melder om auka framtidstro, investeringar og vi ser at eksportverdien økter. Denne utviklinga ønsker eg å bidra til at skal fortsette, seier næringsministeren.

Program:

Onsdag 26. september

Kl 11.00 - 12.10:                    Bodø: Industrikonferansen Industri201

Kl. 14.20 – 15.20:                   Mosjøen: Besøk hos Alcoa Mosjøen

(Presse må melde seg i vakta kl 14)

Torsdag 27. september

Kl. 07.30 – 09.00                   Mo i Rana: Besøk på Mo Industripark

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom