Nærings- og fiskeridepartementet

Presseinvitasjon: Næringsministeren deltek på folkemøte i Kvalsund om gruvedrift

Del

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltek måndag 8. april på folkemøte i Kvalsund om oppstart av koparutvinning i kommunen

Nussir ASA fikk 14. februar 2019 løyve til utvinning av Repparfjord koparforekomst i Kvalsund kommune.

- Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gje positivt bidrag til utviklinga av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplassar og kompetanse. Vi veit at gruveprosjektet har skapt mye engasjement. På folkemøtet vil vi lytte og få innspel frå dei som bur der, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Norge har mange naturressursar som gjev grunnlag for næringsutvikling i heile landet. Våre mineraler er ein slik naturressurs. Det grønne skiftet er avhengig av auka utvinning av mange typar metall som kan bli brukt i nye teknologiar – som solceller, vindmøller, elbilar og batteri. Mineralnæringas råstoff til industrien er difor viktig for å nå klimamåla. 

Tid og sted:

Folkemøtet blir holdt på Miljøbygget i Rådhusgata 18 Kvalsund kommune.

Måndag 8. april kl. 18:00 – 20:00. Det blir enkel servering.

Program:

Ordfører i Kvalsund kommune, Terje Wikstrøm og Hammerfest Næringsforening vil innleie på møtet. Deretter vil næringsminister Torbjørn Røe Isaksen snakke om gruveetableringens betydning for Finnmark og Norge, og korleis utvinning av kopar bidreg i det grøne skiftet. Det vil også bli presentasjonar av Nussir ASA og DNV-GL. Til slutt blir det tid for spørsmål og debatt.

Pressen er velkomen til å delta. Gje beskjed på førehand til Espen Hansen, espen@hfnf.no, 91 74 10 74.

Pressekontakt for næringsministeren: Camilla Pettersen, cpe@nfd.dep.no , 95 10 50 64. 

Fakta: Hva er Nussir ASA?

  • Nussir ASA er et mineralselskap som planlegg utvinning av kopar i Repparfjord, Kvalsund kommune.
  • Den 14. februar 2019 fekk selskapet driftskonsesjon til koparutvinning av Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Nussir ASA har frå før av godkjent reguleringsplan ved KMDs vedtak frå 2014, og utslippstillatelse ved Miljødirektoratets vedtak frå 2016, opprettholdt av KLD. Utslippstillatelsen innebærer løyve til deponering av avgangsmassar i sjødeponi i Repparfjord.
  • Vedtaket om driftskonsesjon er påklaga av Naturvernforbundet, Natur & Ungdom, Vest-Finnmark jeger- og fiskeforbundt, Sametinget og reinbeitedistrikt 20 og 22.

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom