Kystverket

Presseinvitasjon/-melding ‒ 25-års markering av Fedje sjøtrafikksentral

Del

Fredag 1. september markerer Kystverket 25-års jubileet til Fedje sjøtrafikksentral og dens fremtidige beredskapsrolle langs Vestlandskysten. Media inviteres til å delta under markeringen.

Fra kontrollrommet på sentralen overvåker og regulerer trafikkledere døgnkontinuerlig skipstrafikken i sitt tjenesteområde, som strekker seg fra Marstein i sør til Sognesjøen i nord og Bergen i øst. I 2016 ble sjøtrafikksentralen styrket med nytt overvåkingssystem og to nye radarer. Foto: Kystverket/Haakon Nordvik.
Fra kontrollrommet på sentralen overvåker og regulerer trafikkledere døgnkontinuerlig skipstrafikken i sitt tjenesteområde, som strekker seg fra Marstein i sør til Sognesjøen i nord og Bergen i øst. I 2016 ble sjøtrafikksentralen styrket med nytt overvåkingssystem og to nye radarer. Foto: Kystverket/Haakon Nordvik.

Årlig avverger Fedje sjøtrafikksentral flere alvorlige nestenulykker i farvannet utenfor Bergen. På bakgrunn av risikobildet, har sentralen i senere år utvidet sitt tjenesteområde og gjennomgått omfattende teknisk fornying. 

Vennligst se vedlagt pressemelding for mer informasjon om tjenesten.

Bildemateriell
Bilder av Fedje sjøtrafikksentral og sjøtrafikksentralsjef Terje Alling er tilgjengelig her og kan brukes fritt av media mot kreditering av Kystverket/Haakon Nordvik.  

Program - fredag 1. september
Sted: Fedje sjøtrafikksentral, Vidnappsvegen 49, Fedje

10:05                   Fergeavgang fra Sævrøy
11:00-11:05         Velkommen ved sjøtrafikksentralsjef Terje Alling
11:05-11:15         Fedje sjøtrafikksentral i de neste 25 årene, kystdirektør Kirsti Slotsvik
11:15-11:30         Utvidelse av sjøtrafikksentraltjenesten på Vestlandet, avd.sjef Jon Leon Ervik, Kystverket Vest
11:30-11:40         Sjøtrafikksentralens betydning for sjøtransporten, havnekaptein Roald Sletten, STATOIL
11:40-11:50         Trafikkovervåking i de viktigste skipsledene i Hordaland – betydning for marint miljø, fungerende fylkesordfører Hordaland, Pål Kårbø
11:50-12:00         Sjøtrafikktjenestens betydning for lokalsamfunnet, ordfører Stian Herøy, Fedje Kommune
12:00-12:30         Lunsj
12:30-12:45         Jubileumshilsener
12:45                    Avreise
13:05                    Fergeavgang fra Fedje

PÅMELDING
Sendes til: terje.alling@kystverket.no 

Kontaktpersoner

Sjøtrafikksentralsjef Terje Alling
Fedje sjøtrafikksentral
Mobil: 918 63 573

Regiondirektør John Erik Hagen
Kystverket Vest
Mobil: 909 47 630

Nøkkelord

Bilder

Fra kontrollrommet på sentralen overvåker og regulerer trafikkledere døgnkontinuerlig skipstrafikken i sitt tjenesteområde, som strekker seg fra Marstein i sør til Sognesjøen i nord og Bergen i øst. I 2016 ble sjøtrafikksentralen styrket med nytt overvåkingssystem og to nye radarer. Foto: Kystverket/Haakon Nordvik.
Fra kontrollrommet på sentralen overvåker og regulerer trafikkledere døgnkontinuerlig skipstrafikken i sitt tjenesteområde, som strekker seg fra Marstein i sør til Sognesjøen i nord og Bergen i øst. I 2016 ble sjøtrafikksentralen styrket med nytt overvåkingssystem og to nye radarer. Foto: Kystverket/Haakon Nordvik.
Last ned bilde
Fedje sjøtrafikksentral ligger i øykommunen Fedje i Nord-Hordaland. Den ble etablert i 1992 og følger tankskiptransport til og fra Sture og Mongstad-terminalene, og overvåker og regulerer skipstrafikken til og fra Bergen. Foto: Kystverket/Haakon Nordvik
Fedje sjøtrafikksentral ligger i øykommunen Fedje i Nord-Hordaland. Den ble etablert i 1992 og følger tankskiptransport til og fra Sture og Mongstad-terminalene, og overvåker og regulerer skipstrafikken til og fra Bergen. Foto: Kystverket/Haakon Nordvik
Last ned bilde
Sjøtrafikksentralsjef Terje Alling har hatt Fedje sjøtrafikksentral som arbeidsplass i 25 år. Foto: Kystverket/Haakon Nordvik.
Sjøtrafikksentralsjef Terje Alling har hatt Fedje sjøtrafikksentral som arbeidsplass i 25 år. Foto: Kystverket/Haakon Nordvik.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom