Nærings- og fiskeridepartementet

Presseinvitasjon: Mæland til Haugesund

Del

Næringsminister Monica Mæland besøkjer Haugesund måndag 14. august. Ho deltek mellom anna på semesteropninga av Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund.

Program måndag 14. august:

10.00-11.00
Semeisteropning på Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund

11.15-12-15
Møte i Nautikkens hus med representantar frå Høgskulen på Vestlandet og representantar frå maritim klynge på Haugalandet.  

12.30-13.00   
Besøk på brannlaboratoriet med brask og brann, Høgskulen på Vestlandet. Omvisning på brannlaboratoriet for offshore, maritim og prosessindustri.

13.30-14.10
Besøk hos Sjøfartsdirektoratet.

Nøkkelord

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal i offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr